Ingeborg Matsdotter


Kallades Ris-Imber. Tyvärr har jag glömt alla hístorier om henne, men jag har ett minne av att hon skulle vara slagfärdig av sig.