Min hemsida
Välkommen till Widos hemsida

Jag har hållit på med släktforskning i cirka 30 år. Jag är född i Trångsviken, så det är naturligtvis utgångspunkten för min forskning.
De socknar som jag mest sysslat med är Alsen,Offerdal,Lit och Hallen.

Den senaste tiden har jag mer och mer kommit att syssla med hembygdsforskning och framför allt Alsens personhistoria och Jämtlands forbönder.

Mitt E-mail är: mailto:widolith@hotmail.com

Här nedan har jag länkar till några artiklar, som jag har skrivit.

 

Forbondetiden
Ol.Larsa i Åberg
P.W.Alenius
Kända forbönder
Erik Gudfastsson
Mina länkar
Per Wikström
Häradshövding Montelius