Halvdan Lith


Barn:

Halvdan föddes i Storbaracken i Ocke. Hans far jobbade på sågverket. Modern Anna hade nyss fått tbc, så Halvdan fick inte vara hemma utan bodde i olika fosterhem under uppväxtåren. Bl.a. i Ope,Tulleråsen och Skärvången.

Efter skoltiden fick han på vintrarna följa med sin far i skogsarbete och på somrarna arbetade han på sågverket i Trångsviken. Den givna hobbyn var att fiska och att jaga. Eftersom lönen inte var så hög, så blev det ett bra tillskott i kosthållet. Man kunde meta abborre och sik alldeles intill sågverket, i den s.k. bommen. Jag metade själv abborre i bommen när jag var liten, så jag vet att de går att livnära sig på det.

Ett annat populärt fiskeställe var Kvarnviken. Dit kunde man ro, men man kunde även cykla runt och komma dit. Eftersom det var en lång sträcka dit, så använde man nät i fisket. Det lönade sig inte att ro så långt bara för att meta upp några abborrar.

Ett annat fiskesätt var att uttra. Då gick man längs stranden med uttern och hoppades få fisk. Ytterligare ett sätt var att ro drag.

När Halvdan var ungefär 25 år så började han gå i målarlära hos Evert Andersson och blev så småningom målarmästare. När han var med om målningen av skolan i Tångeråsen mötte han sin blivande fru.

Efter giftermålet 1930 så flyttade han med sin fru till Storbaracken i Trångsviken och jobbade på somrarna på sågverket och på vintern med timmerhuggning och målning. Så småningom blev det mindre och mindre av sågverksarbete och han fick inte bo kvar i Storbaracken.

Han byggde då eget hus, som blev klart 1937. Fritiden ägnade han åt att ställa iordning gårdstomten och att odla blommor.

1953 flyttade han med familjen till Frösön och arbetade numera helt med målníngsarbeten. På fritiden målade han tavlor. Han var hela livet helnykterist och medan han bodde i Trångsviken innehade han de högsta posterna inom logen 353 Jägaren. Ett annat intresse var cooperationen och han var iflera år med i styrelsen för KF i Trångsviken.