Ättlingar till klockaren Göran Jonsson i Tångeråsen,född 1650 i Bleckåsen,Alsen

En stor del av invånarna i Offerdalo är ättlingar till klockaren Göran Jonsson, Han var klockare i 40 år i Offerdals kyrka. I sin ungdom gick han 3 år i Trondheims skola

Han hade sammanlagt 11 barn , vara 6 st blev över 80 år gamla. Själv blev han 80 år och hans hustru Märeta Ersdotter blev 85 år. Hennes far Erik Hindersson blev 83 år och hennes morfar Hindrich Mårtensson född i Mörsil blev 100 år gammal.

En av sönerna, korpral Halvar Frisk ,omkom 1719 i norska fjällen. En annan son, sergeant Per Frisk,var bl.a. med och krigade i Finland 1742. Han gifte sig 1732 med prosten Burmans dotter Elisabet, som var änka efter Johan Granqvist, regementspastor vid Österbottens Regemente. Hustrun dog på något ett mystiskt sätt kort tid efter giftermålet. Dessutom var giftermålet hastigt påkommet.

Göran Jonsson två äldsta söner blev bägge nämndemän, den ene 84 år gammal och den andre 69 år gammal. De två äldsta döttrarna blev nämndemänsfruar.

Jag har flera gånger påbörjat arbetet att efterforska alla ättlingar till
Göran Jonsson, men funnit det för omfattande.