forbonden som blev stadsbo

 Per Wikström

Per Wikström var kanske inte någon typisk forbonde, men han sysslade i alla fall under några år med forbondehandel. Han trodde själv starkt på sin affärsbegåvning, så han lämnade resandet och renodlade sina affärsrintressen. Han skrev själv en biografi över sitt liv, vilken har räddadats till eftervärlden.

Per föddes i Medstugan i Åre 1782 under rätt så fattiga förhållanden. Han berättar själv, att barkbröd inte var ovanligt i han föräldrahem. Han berättar också, att han från 10-års ålderna fick hjälpa till med kronotorpets arbetsuppgifter.

När han var 15 år gammal vandrade han till Trondheim, där hans kusin Christian Wikberg var handlande. Hans arbetsuppgifter hade mest med fiske och fisketurer att göra, så han insåg snart att han hade kommit på fel plats i livet. Han led helt enkelt av sjösjuka till havs.

Sista kvällen i Trondheim vann han spegel, vilken han sålde och fick på så sätt ett litet startkapital. När han kom hem köpte han skidor och brännvin och begav sig till några lappar för att köpa en ren.Han slaktade renen och fick dels en renhud och dels renstekar. Med dessa handelsvaror for han till Levanger. Där fick han litet pengar och en häst i utbyte. Han fortsatte så sina affärer i några år med skiftande resultat.Han gjorde kanske en affär för mycket, ty plötsligt hade han en skuld på 1500 riksdaler. Nu var det nära att han givit upp. Han riskerade nämligen fängelse för sin skuld.

Han försökte sig då på att bli nybyggare och odla upp ett torp. Men efter ett tag insåg han det hopplösa i att försöka få något att växa i de fjällnära trakterna av sitt barndomshem. Han började då åter med resor till Hedemora och Stockholm. Efter ett par år hade han tjänat ihop så mycket, att han kunde betala sina skulder.

1810 sökte han burskap som handlande i Östersund och gifte sig året därpå med bruksinspektor Sparrmans dotter Katarina Magdalena. Affärerna i staden gick lysande. När han dog 1859 efterlämnade han 200 000 riksdaler i lågt värderade ägodelar.

Källa:Jämten 1931
hem

min hemsida