Bok om fiolspelmän i Jämtland

 

Jämtlands läns Museum har gett ut en mycket bra och nyttig bok för släktforskare.Författare är Ville Roemke. Bokens titel är: På spelmansfärd med Lapp-Nils.

Boken går igenom socken för socken med spelmän ,som på något sätt haft något att göra med Lapp-Nils. Boken är rikt illustrerad med fotos. Om man är intresserad, kan man ju låna boken på närmaste bibliotek och nämna titel på boken och utgivare.

Några ord om Lapp-Nils

Lapp-Nils föddes i hallen 1804 och visade tidigt stora musikaliska anlag.Fadern avled 1818 och Nils måste tillsammans med modern börja utföra sockenlappens hårda syssla, nämligen att slakta och flå hästar och hundar. När han var 17 år vandrade han till Norge och var borta i två år. Troligen uppsökte han de bästa spelmännen i Verdal och Levanger och lärde sig deras teknik och låtar.

Hemkommen till Sverige började han så småningom med bröllopsspelningar och genom sina goda kontakter med lappar kunde han köpa renhudar, lappskor och andra saker ,som han tog med sig till försäljning. Han skaffade sig snart häst och åkdon och började besöka marknadsplatser både i och utanför Jämtland. Han reste en gång ända ner till Småland för att köpa fönsterglas.

Han räknas som Jämtlands största allmogespelman genom tiderna och det är om Lapp-Nils och hans elever och kontakter som ovanstående bok handlar.