Erik Larsson


Levnadsbeskrivning: Husmannen Erik Larsson i Ede föddes den 2 augusti 1738. Hans föräldrar bonden Lars Olofsson i Ede och hustru Karin Nilsdotter. Han vistades hemma under hela tiden från barna- och ungdomstiden. År 1765 giftade han sig med bondedottern Cherstin Torbiörnsdotter i Grötom och har med henne haft 8 barn, 4 söner och 4 döttrar ,av vilka 2 söner och 4 döttrar leva. Tillträdde hälften av sin fars hemman 1765 och lämnade det till sonen Lars för 7 år sedan. Har haft god hälsa ända till sista året, då åldern började förminska den. Har varit en redlig,trogen och ärlig medborgare.

Barn: