Eva Katarina Alenius


Eva föddes 1839 och levde ogift. Ett tag pensionatsföreståndarinna i Östersund. 1902 flyttade hon till Söderala. Hon avled 1921 och är begravd i Alsens kyrkogård.