Cherstin Ersdotter


Sockenmannen Täpp Olof Carlssons hustru Cherstin Ersdotter ifrån Blecket. Hon föddes den 22 februari 1795 av hederliga föräldrar; fadern Erik Ersson och modern Cherstin Jonsdotter, vilka omsorgsfullt uppfostrade henne och gåvo henne goda föredömen, vilka hon ock säges ha efterföljt. År 1820 trädde hon i äktenskap med sin nu i djup sorg och saknad efterlevande make. Deras äktenskap har blivit välsignat med 6 söner och 3 döttrar, 2 söner och 2 döttrar ha före sin mor lämnat detta jordiska, men de är nu återförenade. De övriga efterleva oförsedda. Fattigdomens bekymmersfulla stunder mildrades av äktenskapets kärlek och deras inbördes förtroende och omvårdnad. Kristelig undergivenhet och gudsfrukten lättade för henne motgångens bördor och lärde henne att med tålamod bära fattigdomens och sjukdomens förenade bördor och att med förtröstan avbida det budskap, som kallar den lidande ifrån eländets boningar. Sistlidne nyårsafton anammade hon för sista gången Herrens Heliga Nattvard på sotsängen. Hon har varit sängliggande ända sedan förledne år av kräfta och från denna rysliga sjukdoms plågor. Från fattigdoms tryck förlossades hon av den för henne efterlängtade gästen:döden. Tisdag den 21 januari nära 45 gammal. Hon läste 47:9 Jag usle mask och vandringsman på tunga levnadsvägen. Jag vill söka mitt rätta land, i bön och möda trägen. Här har jag ingen säker ort, men bortom gravens port min fristad är belägen.