Christian Gottfrid Alenius


Gottfrid var född 1835-09-03 och gifte sig 1876 med Maria Eriksdotter från Långåker,Frösön. Något år efter giftermålet flyttade han till Mörsil och blev gästgivare.Det var just vid den tid en som rallarna byggde järnvägen till Trondheim.Hans fru Maria hade tidigare i Östersund arbetat inom reatauranbranschen.Under tiden i så hyrde hon även ut rum till så kallade luftgäster. Folk med TBC kom från andra delar av landet för att andas frisk luft bl.a i Jämtland. Mot slutet av livet blev Gottfrid odelstorpare. Han var starkt religiös och läste varje söndag högt ur uppbyggelseskrifter. Han hade inga barn och slutade sitt liv 1910 i Bye,Mörsil.Hans sägs även ha skänkt en kyrkklocka till Mörsils kyrka.