Anna Nilsdotter


Hon föddes i Överhallen,Hallen. Jag vet egentligen inte så mycket om henne. Före giftermålet arbetade hon i Östersund som strykerska. Hon hade oturen att få tbc, som på den tiden var en närmast obotlig sjukdom. Trots detta födde hon fyra barn. Barnen adopterades bort efter födelsen och själv fick hon försöka livnära sig bäst hon kunde.De sista åren bodde hon på Koludden i Trängsviken.