Andra antavlor


Klockarens Göran Jonsson i Offerdals ättlingar
Listad antavla för riksdagsman Erik Nilsson från Alsen
Hästjägaren Jonas Rapps närmaste släkt
Länsmanssläkten Bång i Alsen
Haldo Hanssons listade antavla i 4 generationer