Släkten Alenius i Alsen

 


Enligt Gustaf Thalin som själv var av Alenius-släkten gick det till så här när släkten kom till Alsen. Bondsonen Anders Mårtensson 1714 -1772 från Nordingrå socken i Ångermanland studerade till präst och lät då latinisera sitt namn.Eftersom han kom från Alsta by blev det Alsenius. Han dog som kyrkoherde i Arvidsjaur. Hans son Anders blev kyrkoherde i Lycksele, där även en broder blev präst och skolmästare. En son till den sistnämnde kom som yngling till sin faster ,som var gift med länsman Ros i Kjösta i Alsen, där då var länsmansboställe. Han blev med tiden styvmåg i granngården till den rike häradshövdingen Montelius, som hjälpte honom att köpa gården nr 1 i Hov.

Contingentborgaren Per Christian Alenius var född 1796 i Lycksele och dog 1873 i Hov,Alsen. Med contingentborgare menades, att han hade tillstånd att bedriva handel både på landsbygden och i städer.Han räknades till ståndspersonerna i socknen och umgicks med häradshövding Montelius, kyrkoherden och gästgivaren Nilsson på Vången. Han gjorde forbonderesor till Norge och Stockholm men även till Fjällsjö och Åsele. Han var mera handelsman än de vanliga forbönderna och fick det ganska bra ställt ekonomiskt.De flesta av hans barn fick gå i Frösö skola. Hans barn fick tidigt följa med fadern på handelsresorna och övertog senare hans handelsrörelse

Fastern till contingenborgaren,Catharina Charlotta Alenius, gifte sig med huvudbokhållaren vid Huså gruva Nils Gustaf Roos. År 1807
är denne inspektor och han benämnes även senare häradsskrivare. År 1830 dör han i Huså. Hans fru omnämnes i Arndts reseberättelse från 1804 som "den söta frun" hos vilken han efter bestigningen av Åreskutan fick nattkvarter i Huså inspektorsboställe.Makarna hade bl.a barnen Eva Barbara, Anders Gustaf,Margareta Charlotta samt Lovisa.

En kusin till contingentborgaren, Lovisa Svanberg, gifte sig med generalmajoren J.A.Hazelius,far till Skansens grundare Artur Hazelius. Artur Hazelius brukade då och då hälsa på sina släktingar i Alsen.

Barn:

 

Nils Gustaf född 1823-05-10
Frans Bernhard född 1824-07-10
Christina Christiana född 1827-05-30
Per Vilhelm född 1829-12-09
Anders född 1831-11-30
Lovisa Amalia född 1833-04-20
Christian Gottfrid född 1835-09-03
Johan Oscar född 1837-04-24
Eva Katarina född 1939-11-06