Anders Alenius


Anders levde ogift och var torpare. Han gjorde många resor till Lycksele och vistades hos sin släkt där i åratal. Han avled i njurlidande 1890 bara 59 år gammal.