Widos hemsida om släktforskning


Välkommen till Widos hemsida

Wido Lith

Räntmästarvägen 6

832 44 Frösön 
E:mail:widolith@hotmail.com

in English

Släktforskning är en av mina hobbies och jag har tur att ha mina flesta anor i församlingarna Alsen,Offerdal,Mattmar,Lit och Hallen i landskapet Jämtland. Dessa socknar är bra att forska i. Man kan med tämligen stor säkerhet komma långt tillbaka i tiden.

På senare tid har jag fokuserat mig på 1900-talet och främst på Trångsviken som är min födelseort. Med Trångsviken menar jag i första hand Mo,Movik,Finnsäter , Trång och Rödningsberg.Sedan 1970 har jag samlat på dödsrunor, födelsenoteringar och tidningsurklipp över personer från främst Trångsviken men även från övriga Alsen och Offerdal.

Vid sidan av släktforskning är jag intresserad av Jämtlands historia och min egen släkts historia och jag är även intresserad av datorer. Dessa intressen har jag kombinerat i denna hemsida.

Uppdaterad 2002-03-10


Wido Lith,Räntmästarvägen 6,832 44 FRÖSÖN

E-mail:widolith@hotmail.com