Arbete pågår med komplettering av adertonhundratalets vistextförfattare!
[osorterat] | [samtliga visor] | [tillbaks index]
[Vistextförfattare födda på 1700-talet]

CARL ANTON WETTERBERGH (1804-1889)CARL WILHELM BÖTTIGER (1807-1878)ELIAS SEHLSTEDT (1808-1874)AUGUST BLANCHE (1811-1868)WILHELM VON BRAUN (1813-1860) nästa
 
Carl Anton Wetterbergh Carl Wilhelm Böttiger Elias Sehlstedt August Blanche Wilhelm von Braun