Ködszitálás az osztyák vezér tiszteletére

torkaszakadtából üvölt
szakasztott vöröscsillag
mámorosan
csak mámorosan fércmû
torkaszakadtából üvölt
szakadozott holmiban jár
megoldja övét
a nyelvét
köszörûs ôsökre hivatkozik
csorbát ejt a becsületén
folt hátán folt
ködszitálás.
futóhomok
befutja a kimért távot.
sütkérezünk.
egyre csak sütkérezünk
a mámor alábbhagy
szakasztott vöröscsillag
köszörûs ôsökre hivatkozik
nyelvet vált
szereti az egyes szám harmadik személyt
mindig máson köszörüli a nyelvét
mûvelt ember
világot gyújt kezet nyújt
rázendít egy rokonértelmû szóra
nyelvet vált
kétértelmû mozdulatokkal kíséri
Hazáig
a kapuban megáll
kezét zsebre vágja
kering.
ködszitálás az osztyák vezér tiszteletére
dobogó diadal.
"…a kapujára zászlócskát tûz, a maga választotta jellel,
hogy megtalálhassák, mert egyébiránt aztán kereshetik
akár a tût a szalmakazalban…"
ki-ki megmondja a maga jelét.
mûvelt ember
nyelvet ölt
szakasztott vöröscsillag
a kapuban megáll
Lipcsey Emôke