Tassar och klor

© Marsvinshuset, Djurhörnan

Här kan du läsa om hur du sköter marsvinets tassar och klor.

Svullen tass

Det kan bero på en fraktur eller på inflammation i tassen. Vid inflammation kan man se att huden även är rödaktig.
Orsaken kan vara bottenmaterialet. Om marsvinet går direkt på tidningspapper eller på blött underlag, kan det ge svullna tassar. Det är viktigt att du städar buren ofta så underlaget är torrt, och att du använder ett tjockt lager kutterspån. Tassen kan du ev. tvätta med Jodopax. Smörj sedan med salva, t.ex. Helosansalva.


Hudförhårdnader på tassen

Detta är ganska vanligt och inget farligt. Små förhårdnader växer ut från trampdynorna. Dessa kan man klippa bort med en nagelsax, men klipp inte för nära trampdynan så det börjar blöda.


För långa klor

Klorna behöver klippas regelbundet. Klorna på baktassarna brukar växa snabbare än klorna på framtassarna. När klorna växer och blir för långa böjer de sig i sidled, och om de bildar spiraler är de på tok för långa! Långa klor gör att marsvinet tvingas ha tassen i en onaturlig ställning. Tassen kan därmed ta skada och marsvinet kan inte röra sig på naturligt sätt.

Du klipper med en vanlig nagelsax, eller med en klotång för smådjur/hund/katt.

Håll marsvinet i ditt knä, eller låt någon annan håller marsvinet medan du klipper. Håll i tassen när du klipper, så marsvinet inte rycker till och du klipper fel. Om marsvinet har ljusa klor kan du se blodkärlet, pulpan, som en sträng i mitten. Klipp strax nedanför denna (ca 1-2 mm nedanför). I mörka klor kan det vara svårare att se pulpan. Prova att håll upp tassen mot ljuset, eller lys med en ficklampa under klon. Ofta blir det lagom att klippa klon efter "böjen" (se bilden). Om du känner dig osäker kan du be en uppfödare eller någon i din djuraffär att visa hur man gör.

På bilden här bredvid ser du tre olika sätt att klippa klon på.
Det översta sättet är rätt! De övriga är fel.
I mitten är klon för "snett" avklippt. Den kan då lätt splittras och blir spetsig och vass.
På nedersta bilden har man klippt i pulpan och det börjar blöda.

Råkar du klippa i pulpan så det börjar blöda kan du trycka en bomullstuss (ev. med blodstillande medel på) mot pulpan. Blödningen brukar avstanna snabbt.


Hur lång är pulpan?
Pulpans längd varierar dels med marsvinets ålder (ungar har kortare pulpa än vuxna) och dels med hur ofta man klipper klorna. Om man inte har klippt klorna på lång tid blir pulpan längre än då man klipper regelbundet. Normalt sett är pulpan hos ett vuxet marsvin ca 1-2 mm på framklorna och ca 5-6 mm på bakklorna. (Det kan variera något från marsvin till marsvin). När man sen klipper klorna klipper man någon milimeter nedanför pulpan.

Tillbaka till marsvinshuset