Lär marsvinet att bli rumsren

© Marsvinshuset, Djurhörnan


Det går att lära marsvin att bli rumsrena. Vissa lär sig det fortare än andra. De marsvin som redan har en speciell hörna som toalett inne i sin bur, brukar ha lätt för att bli rumsrena.

Låt burunderdelen, eller en kattlåda med marsvinsspillning i, stå i rummet när marsvinet är ute och springer. Då och då kan du lyfta upp marsvinet i lådan, och så småningom kommer han att uträtta sina behov där. Om marsvinet skulle välja någon annan hörna flyttar du dit lådan där istället. Du kan också lägga ut tidningar på de ställen där du ser att marsvinet gärna uträttar sina behov, för att lära marsvinet att "gå på tidning" när det blir dags. I början måste du ha tålamod, men med träning kommer ni att få resultat.

De marsvinen som är aktivast på golvet brukar också ha lättast för att bli rumsrena. Marsvinsungar kissar oftare och behöver tätare ställen att kissa på, man får ha överseende med dem. Lägg en tidning där du ser att de kissar oftast. Sedan kan du successivt prova att ta bort de tidningar som du ser att de inte använder lika mycket. När de blivit större kommer de att ha valt en eller två ställen där de kissar. Låt det ta sin tid, det går inte på en eller två veckor. Ibland kan det ta månader innan de lärt sig helt. Vissa ungar verkar dock kunna lära sig från sin mamma om hon är rumsren, och då går det fortare.

Tillbaka till Marsvinshuset