Ätliga växter

© Marsvinshuset, Djurhörnan

När sommaren kommer kan det vara bra att veta vilka läckerheter du kan bjuda marsvinen på i grönfoder väg. Slå gärna upp växterna i någon flora om du inte vet hur de ser ut. Känner du dig osäker på om du plockat rätt växt bör du för säkerhets skull inte ge det till marsvinen. (Det kan ju hända att du plockat en växt som ser snarlik ut, men som är giftig).

Gräs Gräs är det bästa grönfodret, och marsvinen älskar det. Det innehåller en mängd vitaminer och näringsämnen, bland annat det viktiga C-vitaminet! Tänk på att inte plocka gräset längs trafikerade vägar eller där det kan vara besprutat.
Björnbärsblad Speciellt de nya skotten av björnbärsbladen är en delikatess för marsvinen, men plocka bort taggarna först!
Tussilago eller Hästhov Både bladen och själva blomman kan ätas. De växer i diken eller på fuktig mark. Blomman kommer tidigt på våren, och därefter utvecklas bladen.
Klöver
t ex Röd/vit-klöver eller Harklöver
Klöver är näringsrikt, men ska inte ges i för stora mängder. (Speciellt rödklöver får man se upp med, eftersom det jäser i magen och kan orsaka trumsjuka hos t ex kaniner). Klöver växer bland gräs, och innehåller mer protein och karotener (ett förstadium till A-vitamin)än vad gräs gör. Torkade klöver är ett bra komplement i hö.
Maskros Maskrosblad brukar vara ett omtyckt grönfoder hos marsvinen. Det ökar njurarnas arbete, så ge bara lite åt gången.
Kirskål De ljusgröna bladen som kommer på våren kan ges i små mängder, men då blomstjälken kommer är hela växten giftig. Den växer på skuggiga platser. (Kirskål lär även vara bra för sjuka marsvin. Ge ett blad av kirskål, så får marsvinet tillbaka aptiten.... Man kan även torka bladen, så har man ett medicinförråd till hösten!)
Gråfibbla Detta är ett uppskattat grönfoder. Den växer på torr mark och klipphällar.
Väddklint-blad Bladen som växer runt växtens bas kan användas. Den kommer tidigt på våren, och sen igen i augusti eller september. Växer vid vägkanter och åkerkanter.
Rödmalva Rödmalva är en nyttig växt. Den växer på ängar.
Harkålbild på harkål Harkål är ytterliggare en bra växt. Blommorna är gula och påminner lite om maskrosens, men de är lite mindre, och växer på grenade stjälkar. Den växer som ogräs på odlad mark, t ex i trädgårdsland.
Groblad
bild på Groblad
Groblad är en nyttig växt. Den innehåller vitaminer och mineraler som inte alltid finns i andra växter. De växer på öppna marker, t.o.m bland grus inne i städer. De kan ha både breda och smala blad, och den är lätt att känna igen.
Lomme
bild på Lomme
Lomme kan ätas även med rötter. Den är ett vanligt ogräs i trädgårdar och på öppen mark. Den har lång smala blad nere vid roten, och hjärtformade uppe vid toppen. överst finns små vita blommor. (Titta först efter så den inte är angripen av vit svamp som är giftig!)
Häckvicker Häckvicker sägs vara uppskattad hos marsvin. Den växer ofta ihop med gräs. Den innehåller ämnen som är nödvändiga för hälsan, och ökar lystren i pälsen. Alla typer av vicker är ätbara, så länge de inte är angripna av vit giftig svamp.
Rölleka Plocka de unga skotten av rölleka som kommer tidigt på våren och i slutet av augusti. Den är vanlig på torra gräsmarker.
Nate (våtarv) Nate, eller våtarv, växer ofta som ogräs i trädgårdsland eller t.o.m i blomsterlådor. Den har små vita stjärnformiga blommor. Karakteristiskt för denna växt är att stjälken är hårig endast på ena sidan. Den blir upp till 2 dm hög. Även burfåglar och höns är förtjusta i denna växt.
Krasse Krasse kan du odla själv. Frö finns att köpa i påsar. Både du och marsvinet kan sedan äta krasse när det kommit upp.
Nässlor Nässlor är mycket näringsrika, och om man torkar dem kan djuren äta dem utan att bränna sig. Även unga nässelskott är bra. Nässlor ansågs förr vara hälsofoder.
Björklöv och lönnlöv Speciellt de "nya" bladen av björk och lönn är uppskattade

 

OBS!!! Dessa är GIFTIGA VäXTER:

Smörblomma (växer i gräs)
Åkervinda, Snårvinda
Bolmört (Mycket giftig!)
Liljekonvalje (Källan till råttgift!)
Revormstörel (litet ogräs i trädgården)
Kamomill (påminner om prästkrage)
Åkerkulla (påminner om prästkrage)
Baldersbrå (påminner om prästkrage)
Åkersenap (Kan ses på åkrarna)
Fingerborgsblomma
Odört (liknar hundloka, mycket giftig!)
Hundloka (blir ca 1m)
Gulsporre (växer på öppen gräsmark och i diken)
Rödarv (växer i öppen jord, i trädgårdsland)
Idegran (giftiga barr och frön)
De flesta odlade blommor

Tillbaka till Marsvinshuset