Marsvin tillsammans med kanin

© Kaninhörnan

Kan man egentligen ha marsvin tillsammans med kaniner? På den frågan finns det många svar. I böcker står det kanske att det går utmärkt, medan personer som har erfarenhet av det kan säga att det absolut inte går. Mina erfarenheter har visat att det går ibland, men man ska inte vara alltför säker på att de kan vara goda vänner livet ut.

Dvärgkanin - ha ej stora kaninraser
En kanin är större och starkare än ett litet marsvin, och kan ge marsvinet kraftiga skador både från sparkar med bakbenen och genom bett. Du bör absolut inte sätta ihop marsvin med stora kaniner. Se bara vilka rivmärken kaninen kan ge sin ägare då den lyfts upp och sparkar till med bakbenen. När kaninen trivs kan den göra små glädjesparkar i buren genom att sparka "bakut" med bakbenen, och skulle marsvinet träffas blir det skadat. Den kaninras som är mest lämpad att ha ihop med marsvin är den lilla hermelinkaninen, som är den minsta kaninrasen.

Låt dem träffas på golvet först
Att sätta in marsvinet direkt i kaninens bur, kan göra att kaninen hoppar fram och biter till. Kaninen försvarar sitt revir. Ett sådant bett kan ge ett kraftigt sår i marsvinets nacke eller rygg. Låt därför djuren träffas på golvet först. Helst ska du välja en neutral plats, dvs en plats där ingen av dem har varit förut. Om det fungerar bra där, kan du prova att sätta in dem i buren. Men släpp först in marsvinet i buren! När marsvinet har fått snusa runt och vant sig vid miljön kan du släppa in kaninen.

Problem med maten
En annan anledning till att det inte fungerar så bra att ha kanin och marsvin i samma bur, är att ett vuxet marsvin kan äta massor med grönt och gärna vill ha sallad, vitkål, gräs, maskrosblad osv. Ger du samma mängd grönfoder åt kaniner kan de bli sjuka och få diarre, kaniner tåler inte grönfoder lika bra som marsvin. Problemet blir alltså att dela upp fodret på ett lämpligt sätt, så båda får rätt mängd utan att kaninen tjuväter av marsvinets mat.

Hona eller hane?
Könet på marsvinet har inte så stor betydelse. Men kaninens kön kan däremot spela en viss roll. Två ungar fungerar oftast bra ihop, men då kaninen blivit könsmogen kan problem uppstå.

Kaninhanar är mycket revirbenägna, och även mycket intresserade av att para sig, så en könsmogen kaninhane fungerar oftast inte bra ihop med marsvin. Kaninen försöker para sig med marsvinet, och periodvis kan kaninen jaga marsvinet runt, runt i buren vilket blir en alltför stressig miljö för marsvinet. Kaninhanen kan också i sina "uppvaktningsförsök" bita tag med tänderna i marsvinets hud/päls eller drar av pälstussar från marsvinet. Om din kanin gör så, bör du skilja dem! Det kan dock fungera om man har stor plats, t.ex då de springer lösa på golvet. Om man kastrerar kaninen brukar det också fungera bra.

Det som fungerat bäst hemma hos mig var när jag hade en hona (hermelinkanin), och lät marsvinsungar flytta in till henne direkt efter att de skiljts från sin egen mamma. Kaninhonan pysslade om de små som om de vore hennes egna ungar, och de växte upp tillsammans och blev riktiga kompisar. Man kunde se marsvinen ligga och sova ovanpå kaninhonan utan att hon brydde sig, och de åt ibland i var sin ända av moroten.

Kaniner är olika individer, precis som vi människor, därför är det inte säkert att alla kaniner reagerar på samma sätt.

Om du vill ha kanin och marsvin ihop är de bästa alternativen följande:
- Att sätta ihop en kaninunge (hona, ej hane!) och en marsvinsunge, och låta dem växa upp tillsammans. Har man tur fungerar det sedan bra även då de blivit vuxna.
- Att ha en kastrerad kaninhane tillsammans med marsvinet.
- Att sätta in en marsvinsunge till en vuxen kaninhona.

En vuxen kanin som sätts ihop med ett vuxet marsvin fungerar inte alltid.

Kontrollera regelbundet att de samsas!
Det är viktigt att hela tiden vara uppmärksam på hur djuren trivs ihop! Kanske trivs de bra ihop ibland, men plötsligt kan kaninen bli irriterad och hugga marsvinet, eller så jagar kaninen marsvinet runt i buren och försöker para sig med det. En sådan miljö är stressig och inte lämplig, då måste man skilja dem åt! Kanske ser de ut att vara "änglar" när man tittar på dem, men när man går ut ur rummet börjar de bråka.


Det du bör tänka på är alltså följande:

Marsvinshuset | Kaninhörnan