Att köpa kanin del 2 (Djurhörnan)

Öronmärkning

© Kaninhörnan

Nya regler om öronmärkning från år 2006:

.

Måste kaninen vara öronmärkt?

Nej, om du bara har din kanin som sällskap eller vill ställa ut den i keldjursklasser, behöver kaninen inte vara öronmärkt. De flesta kaniner som säljs i djuraffärer är inte öronmärkta.

Ja, om du vill ställa ut din kanin i rasklass måste du köpa en öronmärkt kanin, som dessutom har fullständig stamtavla. Är din kanin vuxen måste den dessutom vara registrerad. (Läs mer nedan)


Uppfödaren öronmärker kaninungen
Kaninerna ska öronmärkas av uppfödarna i både vänster och höger öra senast vid tio veckors ålder.

Höger öra märks med uppfödarnummer. Uppfödarnumren är riksomfattande och en kombination av bokstäver (A till Z) och siffror.
Vänster öra är till för uppfödarens egen kullmärkning. Alla ungar från avelskaniner märks i vänster öra med minst tre siffror. Märkning sker med årtalets sista siffra, kull och ordningsnummer. T.ex. nr 513 i vänster öra betyder att kaninen är född år 2005, i kull 1 och att det är individ 3.

Öronmärkning hos upphittade kaniner
Om du hittar en kanin som är märkt i båda öronen, kan man spåra ägaren. Kontakta riksstambokföraren i Kaninavelsföreningen, så kan de hjälpa dig. (Om kaninen bara är märkt i vänster öra kan man tyvärr inte spåra ägaren)

Registrering av kaniner
Din kanin ska vara korrekt öronmärkt enligt ovan, samt ha en fullständig stamtavla. Bara någon enstaka tom lucka i stamtavlan är tillåten.
För att få kaninen registrerad tar du med stamtavlan till utställningen och får din kanin bedömd vid en "Registreringsbedömning" hos Kaninavelsföreningen. Blir kaninen godkänd kan du få den registrerad på de poäng som den fått vid bedömningen.

Tillbaka till kaninhörnan