Basmat för kaniner (Djurhörnan)

Basfoder för kaniner

© Kaninhörnan

Basfodret nedan ska kaninerna ges dagligen.
Basfodret består av kraftfoder, hö och vatten.

Kraftfoder - t.ex. pellets

Som kraftfoder kan man ge pellets eller spannmål.

Kaninpellets är bra som grundfoder

Pelletsen ser ut som små, avlånga gråa bitar. De innehåller mineraler, vitaminer och näringsämnen som kaninen behöver.
Se till att köpa pellets med högt fiberinnehåll (18% eller mer)!

Ungar upp till 8 mån och dräktiga honor ska ha fri tillgång till pellets. Även fri tillgång för utekaniner under vintern. Till vuxna kaniner, som man märker blir för tjocka, kan man ransonera fodret. En vuxen dvärgkanin äter ca 0,25 dl, och en kanin som väger 4-5 kg äter ca 0,5 dl.

Gnagarblandning ska undvikas
De olika typer av fröblandningar som säljs i affärerna är inte bra för kaninerna. De innehåller fettrika fröer och alldeles för lite fibrer. Ger du kaninen fröblandning sorterar den gärna ut de godaste bitarna och lämnar resten, vilket innebär att kaninen får en allt för ensidig kost och kanske inte får i sig alla näringsämnen du behöver. De fettrika fröerna gör att kaninen kan bli överviktig. Ge istället vanlig kaninpellets som grundfoder, och vill du ändå köpa fröblandningen kan du ge den i små mängder som "godis" ibland men inte dagligen.

- helst ängshö!

Hö ska kaninen ha fri tillgång till, det får aldrig ta slut i buren.
Minst 80-90% av kosten måste utgöras av hö. Hö behövs för matsmältningen, och det motverkar diarre samt förhindrar bildandet av hårbollar i magsäcken. Den bästa och näringsrikaste hö-sorten är sk ängshö eller gräshö. Löst hö är bättre än hö pressat i kuber. Alfalfahö bör man inte ge om kaninen äter pellets, eftersom kaninen då får i sig för stor mängd kalcium, dock är det bättre att ge alfalafahö än inget hö alls om det inte finns gräshö att få tag i. Bra hö kan man ofta köpa hos någon som har hästar.

Hö kan inte ersättas av halm.
Halm är de rester som blivit kvar då man tröskat ur fröna, och det innehåller inte alls samma näringsämnen som hö. Halm kan kaninen ha att sova i, men hö ska ändå alltid finnas! (Bäst kvalitet har höet om det är ängshö med olika örter, och skördat före midsommar. Det ska ha torkat minst 6 veckor innan kaninen får det, annars kan kaninen få kolik)

GE HÖ ÄVEN PÅ SOMMAREN!
Marsvin och kaniner behöver hö dagligen, även på sommaren innan deras magar har vant sig vid grönfodret. Annars finns det risk att de blir sjuka. Då djuren börjar äta gräs minskar de ner på mängden hö, men det är bra om de ändå har tillgång till hö i buren så de kan äta så mycket hö de känner behov av.

Vatten

Färskt vatten ska alltid finnas i buren. Vattnet ska vara rumstempererat, aldrig iskallt. Det bästa är att ha det i en vattenflaska, då blir det inte smutsigt av spån och hö. Vattnet måste bytas varje dag. Man beräknar att kaniner dricker 1 dl/ kg kroppsvikt per dag.
En gång i veckan bör du rengöra vattenflaskan med en flaskborste, annars kan där bildas alger. (Använd inte diskmedel, det kan vara svårt att skölja bort)

Saltsten

En saltsten (el. mineralsten) innehåller mineralämnen som kaninen behöver. En saltsten är billig att köpa, och tar ingen stor plats i buren. Kaninen slickar på den då och då, när de känner att de har behov av mineraltillskottet.

Extra vitaminer?

Extra vitaminer behöver du inte ge om du ger kaninen varierad kost. Tvärtom kan övedriven användning av vitaminer leda till överdosering och sjukdomar.

Vitamintillskott ska du bara ge vid sjukdom, dräktighet eller annan speciell anledning.

Tillbaka till sidan om mat


Till Kaninhörnan