Lyfta och bära kaninen

© Kaninhörnan

De flesta kaniner gillar inte att bli lyfta eller omkringburna några längre stunder. De känner sig osäkra och vill gärna sprätta för att ta sig loss.
Det är viktigt att du vänjer din kanin vid att bli upplyft redan då den är liten, för att kaninen ska vänja sig vid att det inte är något farligt. Om kaninen känner sig trygg när du lyfter/bär den kommer den inte att sprätta.

Varför ska du börjar träna redan när kaninen är liten?
När kaninen är liten har den inte så mycket kraft i benen och det är lättare att hålla kvar honom när han sprätter, därför är det bra att börja lära kaninen redan då. Om en vuxen kanin sprätter med bakbenen då man lyfter eller bär den finns det risk att man tappar kaninen! De har en otrolig kraft i sina bakben! Kaninen kan också vrida sig så att ryggen skadas. För din kanins bästa bör du därför lära din lilla kaninunge, att man inte ska sprätta sig fri då man blir buren.

Hur lyfter man kaninen?

Det finns flera sätt att lyfta kaninen på. Du lyfter kaninen lugnt och bestämt. Du ska inte lyfta i öronen eller enbart i nackskinnet, det gör ont på kaninen och får kaninen att tycka illa om dig. Man ska inte heller lyfta kaninen genom att trycka på deras känsliga mage. Här beskriver jag några sätt att lyfta på, du får se vilket sätt som passar dig och din kanin bäst:

Alternativ 1:
Detta passar bra för kaninungar och dvärgkaniner.
Ta en hand under kaninens bakdel, och en hand precis bakom frambenen så kaninen "sitter" i din hand med fria bakben. Sätt sedan kaninen snabbt mot dit bröst.
Kaninen bär du sedan upprätt, så kaninens rygg har stöd mot din kropp. Om kaninen sprätter i detta läget kan den inte få tag med benen och sprätta sig fri. Men det är viktigt att kaninen har stöd för ryggen så den inte vrider eller skadar ryggen om den sprätter.

Alternativ 2:
Detta passar bra för kaninungar och större kaniner.
Ta en hand under kaninens bakdel, och en hand precis bakom frambenen. Lyft snabbt upp kaninen och sätt den kaninen vänd mot ditt bröst, med en hand under dess bakdel och en hand över ryggen, ungefär som man håller en baby.

Hur bär man kaninen?

Lyft upp kaninen enligt ett av alternativen ovan. När du sedan har kaninen i din famn kan du antingen fortsätta att bära den så som du lyft den, eller så kan du ha kaninen liggande i famnen. Då har du ena armen under kaninens kropp och en stödjande hand över bakkroppen, så kaninen känner att han inte kommer att falla. Ev. kan du låta kaninen ha sitt huvud gömt under din armhåla (mellan din arm och kroppen). Vissa kaniner känner sig tryggare då.

Lär kaninen att inte sprätta

När du väl har lyft upp din kanin är det viktigt att den lär sig att vara lugn. Om den sprätter kan det bero på två saker: antingen är kaninen rädd/ovan, eller så har den lärt sig att den blir nersläppt om han sprätter (att han kan sparka sig fri). En rädd kanin kan du lugna genom att ha lugna rörelser och prata med låg röst. En kanin som blir rädd därför att den är ovan vid att bli lyft kan du få lugn genom att lyfta honom ofta, på ett lugnt sätt, så han lär sig att det inte är farligt. Med tålamod och gott om tid för träning så kommer ni att få bra resultat! Tips för att få kaninen tamare får du på annan sida här i Kaninhörnan.

Kaninen ska lära sig att då du lyfter upp den är det du som bestämmer när kaninen ska ner på golvet igen. Om kaninen gång på gång lyckas sprätta sig fri lär han sig att detta beteende fungerar bra för att bli frisläppt, och han kommer att göra så varje gång han vill ner på golvet vilket kanske inte alltid är så lämpligt. Istället ska du vara bestämd och hålla kvar kaninen då den sprätter, och sätta ner honom på golvet först då han lugnat sig. Då visar du kaninen att det inte tjänar något till att sprätta och sparka med bakbenen. Detta är ganska lätt att lära ungar, eftersom de inte är så starka i benen. Vuxna kaniner är betydligt svårare, men har man tålamod och är bestämd går det att lära dem med!

Du ska inte släppa kaninen om den börjar sprätta när du bär den. Kaninen kan skada sig om den ramlar ner. Däremot ska du se till att kaninen har stöd för ryggen/kroppen, så han inte vrider sig och skadar ryggen.

.

 Tillbaka till Kaninhörnan ....................... Copyright Djurhörnan