Föreningar för kaniner

© Kaninhörnan

Många hör av sig till mig och undrar om där finns någon kaninförening i närheten av där de bor.
Det finns många kaninklubbar och lokalföreningar för kaniner, runt om i Sverige. Här har jag tagit med några:

Sydsveriges smådjursvänner (SSV)
En förening som sysslar med kaniner, marsvin, hamstrar, råttor och gerbiler. De ger ut en medlemstidning som heter "Gnagarposten" och den utkommer med 6 nummer per år. De arrangerar även utställningar och andra aktiviteter i Skåne. För kaniner arrangeras det keldjursbedömningar. Man behöver inte ha någon stamtavla på sina djur för att få lov att ställa ut dem. Medlemmar från hela sverige är välkomna. Medlemsavgiften är 90 kr för juniorer (under 18 år), och 110 kr för seniorer (över 18 år). Deras hemsida hittar du på adressen
http://surf.to/ssv Där kan du läsa mer om föreningen och hur man gör för att bli medlem. Där finns även faktasidor om djuren, en annonssida, samt en anslagstavla där man kan ställa frågor om djuren. Klicka på länken här för att se SSV:s aktiviteter detta året.

Smådjursklubben (SDK)
En förening som främst håller till i Norrbotten, men medlemmar från hela sverige är välkomna. De sysslar med de flesta smådjur, även fåglar, och de arrangerar utställningar och andra aktiviteter. De har en medlemstidning som heter "Våra smådjur" och den utkommer med 4 nummer per år. Medlemsavgiften är 110 kr per år. Deras hemsida hittar du på adressen:
http://start.at/marsvin Där kan du läsa mer om hur man blir medlem.

Kaninavelsföreningen (KAF)
Detta är den största kaninföreningen, och de har lokalföreningar runt om i Sverige. De arrangerar utställningar för raskaniner. De ger ut en medlemstidning som heter "Kaninuppfödaren", och den kommer med 10 nummer per år. Medlemsavgiften varierar något beroende på vilken lokalförening du tillhör, den är runt 200 kr.
Deras hemsida hittar du på adressen:
http://w1.462.telia.com/~u46207503/kaf/ Där kan du även se vilka lokalföreningar de har, och vad medlemsavgiften i just din lokalförening är.

Svenska Kaninförbundet
Detta är en nystartad kaninförening (startade i april 2000). Deras hemsida hittar du på adressen:
http://home4.swipnet.se/~w-43111/skf/net3.htm


Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
Detta är föreningen för alla er som är intresserade av kaninhoppning. De har även en del lokala hoppklubbar.
Klicka på
lista över alla hoppklubbar för att se om där finns någon i närheten av där du bor.
Du kan även gå in på Sveriges kaninhoppares riskförbunds hemsida på adressen:
http://d1o36.telia.com/~u26205050/ Där får du mer information om kaninhoppning.

Tillbaka till kaninhörnan