Kaninens historia (Djurhörnan)

Kaninens historia

Tamkaninen kommer från västra Europa och norra Afrika

Vår tamkanin härstammar ifrån olika arter av vildkanin i västra Europa och norra Afrika. Tamkaninen heter Oryctolagus cuniculus på latin. Vildkaninen är växtätare och är aktiv i skymning och under natten.


Kaninen hölls som husdjur redan för 2000 år sedan!

Tamkaninen började hållas som husdjur för ca 2000 år sedan. Då var det munkar i klostren i Spanien och Frankrike som födde upp kaniner. Man födde upp dem för köttets skull, och pälsen kunde användas till kläder.
I Kina ansågs kaninen vara ett djur helgat åt gudarna, och man offrade kaniner för att få en rik skörd.
Under romarnas tid var spaninen översvämmat av kaniner, ungefär som Australien har varit i våra dagar. Där lär ha funnits en spansk stad som fick överges p.g.a att den blivit underminerad av kaniner. Spaniens latinska namn Hispania sägs ha uppstått ur ordet Spaania som betyder kanin.

Till Sverige kom tamkaninen på 1500-talet

Under 1200-talet började man föda upp kaniner i England. Till sverige kom tamkaninen i mitten på 1500-talet, då avlade man dem för deras kött. På 1700-talet började de långhåriga kaninerna dyka upp och deras ull använde man för att spinna garn och göra kläder av. Det var inte förrän under 1800-talet som man på allvar började intressera sig för att avla fram olika raser.

Första kaninutställningen hölls år 1874 i Bremen

Den första kaninutställningen arrangerades år 1874 i Bremen. Några år senare, nämligen 1904, bildades den första svenska kaninavelsföreningen. Sedan dess har ett antal olika kaninraser avlats fram. Några av de yngsta raserna är dvärgkaninerna. Den första dvärgkaninen avlades fram år 1940, och dvärgväduren kom 1974.

Tillbaka till kaninhörnan