Lite om avel.....

Man blir lätt sugen att ta en kull ungar efter sin lilla älskling. Men det är några saker man bör tänka på först:

1. Som djurets ägare är det du som ansvarar för att ungarna får bästa möjliga vård och uppväxt. Du ansvarar för att de kommer till bra hem!

2. Se till att hitta hem åt ungarna innan du parar din hamster. Tänk på att det inte är alla djuraffärer som tar emot hamsterungar. OBS! Undvik att skänka bort ungarna, då är risken stor att de slutar som ormmat!

3. Om du inte skulle få sålt alla ungarna, har du då möjlighet att själv behålla dem? Har du burar till dem i så fall? (Guldhamstrar måste bo ensamma!) En guldhamster kan få 16 ungar!

Att tänka på vid Avel

De djur du vill avla på ska vara friska och ha bra temperament. Djurets temperament går i arv, därför bör du t ex aldrig para en aggressiv hamster.

Ge den dräktiga honan extra papper och kutterspån att bygga bo med (ge aldrig sk. hamstervadd!). Låt henne sedan få lugn och ro. När ungarna har fötts bör du inte störa honan i onödan. Man får inte städa i boet förrän ungarna är två veckor gamla! En hamsterhona som känner sig stressad kan överge eller döda sina ungar, speciellt om det är honans första kull.

Utvecklingen för ungarna är densamma som hos både guldhamstern och dvärghamstern. Ungarna föds utan päls, bilnda och döva. De har rosa-färgad hud, som sedan blir pigmenterad innan pälsen växer ut. Då ungarna är en vecka gamla börjar de så smått att smaka på vanlig mat, och nu händer det även att de kravlar sig ut ur boet. Efter ca 2 veckor öppnar de ögonen och de har fått sin päls. Vid tre veckors ålder är de fullt utvecklade. Då de är tre till fyra veckor bör man skilja hanarna från honorna.

Guldhamstern

Honan ska vara stor och kraftig (men inte fet), och ordentligt tam! Är hon skygg är risken större att hon biter ihjäl sina ungar. Honan ska vara vuxen, dvs minst 4 månader. Bästa åldern vid första kullen är 4-6 månader. När honan blivit 1 år bör man inte para henne fler gånger. Hanen bör också vara minst 4 månader, och inte äldre än 1 1/2 år.

VIKTIGT! Man får aldrig para två hamstrar som båda är satin.

Honan är brunstig var 4:e dag. Ibland kan man märka det genom att honan får en speciell frän lukt. Det är oftast lättast att para hamstrarna på kvällen. Låt dem träffas på golvet eller i en låda, i max en halvtimme. Om det skulle bli bråk kan du kasta en liten handduk över dem, och snabbt skilja dem åt. Obs! Låt dem aldrig träffas i honans bur, då kan det bli bråk när honan försvarar sitt revir! (En guldhamsterhona kan inte bo ihop med en hane hela livet, då blir det också bråk!)

Honan bygger sedan ett bo i kutterspånen. Det är bra att ha en bur helt i plast (t ex Duna-bur) eller ett akvarium/terrarium. Det finns annars risk att ungarna kryper igenom gallret.
Honan är dräktig i ca 16 dagar. Det blir oftast 5-7 ungar, men det kan bli enda upp till 16 st. Ungarna bör skiljas åt när de är 3-4 veckor gamla. De måste bo i egna burar senast vid 5 veckors ålder.

Boktips: Guldhamstern av Marianne Bornhult

Dvärghamstern

Vill man para dvärghamstrar bör man, till skillnad från med guldhamstern, redan från början skaffa en hane och en hona som får bo tillsammans livet ut. Honan bestämmer själv då hon vill ha ungar, och kan göra mer eller mindre långa pauser mellan kullarna. Det är lämpligt att låta dvärghamstern bo i ett akvarium eller terrarium då du ska skaffa ungar. Det finns annars risk för att ungarna tränger sig igenom burgallret och faller ut ur buren.
Det är viktigt att du inte rör boet förrän ungarna är ca 2 veckor gamla, annars finns det risk att honan biter ihjäl sina ungar! Dvärghamsterns ungar väger 1-2 gram vid födseln.


Campbells och vintervita:
Kan få ungar från 3 mån ålder. De är brunstiga var 18:de dag.
Dräktigheten varar i ca 20 dagar, och de får oftast 3-4 ungar men det kan bli upp till 9 stycken. (De vintervita är långsamma i sin avel så det kan ta tid innan det blir några ungar).
Honan bygger oftast ett eget bo åt ungarna och sig själv. När ungarna är några dagar gamla får även hanen hjälpa till att ta hand om dem. Ungarna är fullt utvecklade då de är 3 veckor, och du bör skilja hanarna från honorna då de är 3-4 veckor gamla. Du kan sälja dem då de är 6 veckor. Då honan är dräktig kan man ibland märka en ökad aggressivitet mot hanen (eller mot människor).

Kinesiska dvärghamstrar:
De kan vara lite knepigare att avla på. Vissa trivs bättre i kallare temperatur då de ska para sig. Honan är endast brunstiga några timmar var 4:de dag, vilket kan vara svårt att "pricka in". Honan får sin första kull vid 2 1/2 månader. Dräktigheten varar i 20 dagar och de får 2-6 ungar.
När honan blivit dräktig vill hon gärna attackera hanen. Du bör därför ha en stor bur, gärna med en del "gömställen" där hanen kan fly undan. När honan börjar bli ordentligt aggressiv bör du ta ut hanen och låta honom bo i en egen bur tills ungarna vuxit upp. Var sedan försiktig då du sätter tillbaka honom igen, det är nämligen inte alltid som honan accepterar att den gamla hanen kommer tillbaka. (Honor i dominant spot är mindre aggressiva).
Ungarna bör separeras före åtta veckors ålder, annars kan det bli allvarliga slagsmål. De är könsmogna vid 12-16 veckor, men de kan bli könsmogna redan vid 8 veckor!

Roborovski:
Kan få ungar från 8 månaders ålder. Dräktigheten varar 23-30 dagar.
Ungarna utvecklas lite långsammare, och de bör bo kvar hos föräldrarna i minst 4 veckor.

Könsbestämning

Det kan vara svårt att bestämma könet på ungarna. Innan de fått päls kan man se att honorna har tydligare spenar än hanarna.
När de blivit vuxna är det lite lättare att se skillnad på könet. Hos guldhamstern syns det tydligt. Hanen har längre mellanrum mellan köns- och analöppning. Honor har endast ett litet mellanrum.

Hamsterhörnan | Djurhörnan