Släkten Linnarsson

 

Släkten härstammar från frälsebonden Anders Jönsson (d. 1768, 81 år gammal) på Torpa i Kölingareds socken vars son frälsebonden Linnar Andersson (1729-77) och Walborg Svensdotter, bosatta på Torpa i Kölingareds socken var far till Josef Linnarsson. Dennes barn bibehöll namnet Linnarsson som släktnamn.

 

Personregister

Axell, Marianne 1914-
af Bjerkén, Johanna Margareta
Käck, Karin Svea Matilda 1902-
Leijonflycht, Emma Margareta 1844-1888
Leijonflycht, Zaphira Gustafva 1842-1925
Linnarsson, Albert Natanael 1879-1951
Linnarsson, Anna Charlotta 1870-1957
Linnarsson, Anna Greta 1916-1956
Linnarsson, Anna Sofia 1836-1914
Linnarsson, Bengt Jan-Axel 1912-
Linnarsson, Carl Josef 1836-1868
Linnarsson, Carolina Josefina 1828-1907
Linnarsson, Christina Margareta 1831-1906
Linnarsson, Cordelia 1844-1855
Linnarsson, Emma Kristina (Kerstin) 1915-
Linnarsson, Emma Kristina 1873-1955
Linnarsson, Emmy Elisabet (Lisa) 1921-
Linnarsson, Ernst Gustaf 1869-1922
Linnarsson, Ernst Holger 1911-
Linnarsson, Ernst Josef Samuel 1837-1897
Linnarsson, Eva Maria 1870-1904
Linnarsson, Fredrika Johanna Margareta 1830-1878
Linnarsson, Gustaf 1800-1873
Linnarsson, Johanna Christina 1797-
Linnarsson, Johanna Gustafva 1838-1924
Linnarsson, Johannes 1794-1868
Linnarsson, Jonas Gustaf Oskar 1841-1881
Linnarsson, Josef 1757-1820
Linnarsson, Josef August 1872-1899
Linnarsson, Josefina 1848-1897
Linnarsson, Lennart 1909-1978
Linnarsson, Märta Maria 1914-
Linnarsson, Nils Johan August 1839-1922
Linnarsson, Nils Johannes 1875-1942
Linnarsson, Nils Jonas 1791-1851
Linnarsson, Nils Josef 1833-1904
Linnarsson, Nils Samuel 1844-1879
Linnarsson, Signe Adéle 1882-1956
Malmgren, Natalie 1882-1966
Nilsson, Marie Louise 1919-
Nisbeth, Elsa Hedvig Cecilia 1882-1942
Norén, Signe Olivia 1874-1949
Salander, Anna Charlotta 1807-1884
Salander, Eva Beata 1797-1866
Salander, Greta 1758-1835
Sundblad, Johanna Matilda Augusta Adéle 1848-1910
Wallin, Elsa Therése 1916-

 

Tabell 1

Linnarsson,
Josef. Kyrkoherde. Född 1757-03-17 i Torpa, Böne (P) (Skara Stifts Herdaminne). Död 1820-12-18 (Skara Stifts Herdaminne). Blev stud. i Lund 1781 och prästvigd 1783 till aftonsångspredikant i Skara. Komminister i Varv 1789 och kyrkoherde på samma ställe 1808 tillträdde 1810. -"Han säges varit en mycket sparsam, men derjemte redlig man". (Skara Stifts Herdaminne)

Gift 1789 (Skara Stifts Herdaminne) med Salander, Greta. Född 1758 i Varv (R) (Skara Stifts Herdaminne). Död 1835 (Väst-Göta Nation i Lund).

Barn:

Linnarsson, Nils Jonas. Född 1791-10-28 i Varv (R) (Skara Stifts Herdaminne). Död 1851-10-28 i Varola (R) (Skara Stifts Herdaminne). Se tabell 2.

Linnarsson, Johannes. Född 1794 i Varv (R). Död 1868. Se tabell 3.

Linnarsson, Johanna Christina. Född 1797 i Varv (R).

Linnarsson, Gustaf. Född 1800-06-10 i Varv (R). Död 1873-05-07. Se tabell 11.

 

Tabell 2
(Från Tabell 1)

Linnarsson,
Nils Jonas. Komminister. Född 1791-10-28 i Varv (R) (Skara Stifts Herdaminne). Död 1851-10-28 i Varola (R) (Skara Stifts Herdaminne). Intogs i Skara skola 1806-06-10, student i Uppsala 1815-03-10. Prästvigd 1816-10-20, pastorsadj. i Dala 1816-10-23, komminister i Åsled 1825 tilltr. 1827, komminister i Dala 1830, tilltr. 1832 och i Varola 1849, tillträdde 1851. Odhelius säger om Linnarsson: "Var en stilla man." Från både hans långa 20-åriga verksamhet i Dala och hans korta, blott ett halvår i Värsås vitsordas att han var en from, allvarlig man, god predikant och nitisk själasörjare. Varje gång han besteg predikstolen, lär han ha sjungit: "Så kommer jag, min Gud, i Jesu namn rätt glader" o.s.v. (ps. 261:4). Det han sedan talade manade till allvarlig eftertanke och väckte varm högtidsstämning. Hans hem var ett gediget kristigt hem. Där fostrade han sina barn till ett liv i kärlek och gudsfruktan. Därom vittnar de båda sönernas korta men välsignelserika prästerliga verksamhet. Dottern-sedermera gift med kyrkoherde Beckman i Synnerby-började i Värsås en söndagsskolaveterligen den första i orten. Att Linnarsson två gånger blev förbigången vid tillsättandet av kyrkoherdebefattningen i Dala, lär berott på hans maka, som i motsats till sin lugne man ofta lät känsla springa bort med förståndet, särskilt i ekonomiska frågor. Hon skänkte bort så mycket, att blott föga blev över för man och barn. Församlingen måste träda hjälpande emellan. Linnarsson fick en hastig död. Vid tillfälligt besök i Skövde segnade han ned å gatan och avled någon dag därefter. "Hans barn talade alltid med djup vördnad och kärlek och honom" , skriver en hans dotterdotter. (Skara Stifts Herdaminne Väst-Göta nation i Uppsala)

Gift 1827-06-01 med af Bjerkén, Johanna Margareta.

Barn:

Linnarsson, Carolina Josefina. Född 1828 i Åsle (R). Död 1907 i Skara (R).

Linnarsson, Fredrika Johanna Margareta. Född 1830. Död 1878.

Linnarsson, Carl Josef. Född 1836-04-10 i Dala (R). Död 1868-11-27. Intogs i Skara skola 1848, student i Lund 1858 och student i Uppsala 1860. Prästvigd 1862, pastoral-examen 1867. Död som vice pastor i Falköping 1868-11-27 En systerdotter till Linnarsson meddelar: "Både predikningar och brev av hans hand har jag sett, men hans stil var fullkomligt oläslig, så att jag åtminstone då som barn ej vågade mig på att söka få något ur dem. Men jag vet, att han var en värderad predikant och en trogen Herrens tjänare. Av porträtt att döma var han mycket mager, hade allvarliga, nästan stränga drag och djupt liggande ögon, troligen blå, som hos alla Linnarsöner---. Det intryck jag bildat mig av honom är av en allvarlig pliktmänniska, god och ädel men möjligen något sträv i sitt sätt i motsats mot brodern Nils, som var mild och vann allas hjärtan." En besläktad man, som minnes honom från sin skoltid i Skara, skriver: "Jag har intryck av att han talade med en väldig stämma, som gav eko i hela kyrkan. Orden komo som en brusande ström. Hans personliga uppträdande mot mig, den lille skolpilten, var älskvärt. Han ägde ett rätt stort bibliotek---. Hans piktur är knappast läsbar, bestående av streck till största delen." Linnarsson stod på förslag till ordinarie befattning, när döden avbröt hans bana. Warholm vittnar om honom: "Nitisk och välmenande."

Linnarsson, Nils Samuel. Komminister. Född 1844-11-25 i Dala (R). Död 1879-04-11. Intogs i Skara skola 1855, student i Uppsala 1869. Prästvigd 1872 och komminister i Börstig 1875. Linnarsson beskrivs som en djupt anlagd, stilla och ödmjuk man, som skötte sitt kall på det samvetsgrannaste med goda predikningar och omsorgsfull själavård, ägnade sig helt åt sin prästerliga gärning. En ämbetsbroder har yttrat om Linnarsson: "Han stod nära idealet, den kristligaste karaktär jag någonsin mött." "Att få höra Linnarsson predika är som att sitta vid en djup och ren källa och läska sig med friskt vatten." , yttrade en man, som var honom vida överlägsen i begåvning. Det fanns hos Linnarsson en andlig utrustning av högre art än naturens. Från barndomen synes Linnarsson levat i den atmosfär , som blev hans livet igenom: Guds ord, bön och begrundan. Under bön och betraktelse kommo hans predikningar till. "Det är min käraste syssla att bereda mig för söndagen" , kunde han säga. Predikningarna blevo enkla, rediga, själavårdande och till hjärtat gående. "Den andligen hårdaste torde haft svårt att värja sig för intryck av Linnarssons förkunnelse. Så påtaglig och uppriktig var hans fromhet. Han trodde, därför talade han. Den kristendom, som strålade ut från hans väsen, meddelade andaktsstämning åt hela församlingen" , säger en samtida och fortsätter. "I praktiska ting var Linnarsson mindre kunnig och förfaren. Han var trots sitt djupt kristliga allvar en gladlynt och munter man, men intet opassande skämt trivdes i hans närhet. Åt blommornas fägring och fåglarnas sång gladde han sig som ett stort barn." Till det yttre av medellängd, figuren fyllig, något tung av sig, rosig hy, stora ögon, rösten sträv, dock ej obehaglig, talet sävligt, men fångande livlig uppmärksamhet. Linnarsson var god och älskvärd i all sin umgängelse. "Tänk dig ett snällt, fromt barn i stort format, och du har en god bild av Linnarsson!" skriver en gammal bekant. Linnarsson var en musikalisk och sjöng gärna, men en halsåkomma förtog snart rösten. Luftrörskatarren förvärrades sedan vid en svår förkylning. Han blev ej gammal, 34½ år. Linnarsson avled långfredagen 1879 vid ringningen till en gudstjänst.

 

Tabell 3
(Från Tabell 1)

Linnarsson,
Johannes. Kyrkoherde. Född 1794 i Varv (R). Död 1868. Intogs i klass 2 i Skara skola 1806-06-10, student i Uppsala 1815-03-10 och prästvigd 1817-06-14. Komminister Varv 1825, tillträdde 1827. Pastoral-examen 1838 och kyrkoherde i Varv 1839, tillträdde 1841. Linnarsson hade tjänstgjort i Varv omkring 50 år, nämligen först som adjunkt, därefter som komminister och kyrkoherde. Han var en god predikant, skötte sitt ämbete plikttroget och väl, en stilla, vänlig och from man mycket aktad i sina församlingar. Enkelt, sparsamt levnadssätt, burget hem. Husmodern sjuk i 20 år, en hård prövning.

Gift 1829 med Salander, Eva Beata. Född 1797 i Åsle (R). Död 1866.

Barn:

Linnarsson, Christina Margareta. Född 1831 i Varv (R). Död 1906.

Linnarsson, Nils Josef. Född 1833-09-10 i Varv (R). Död 1904-01-03. Se tabell 4.

Linnarsson, Anna Sofia. Född 1836. Död 1914.

Linnarsson, Johanna Gustafva. Född 1838 i Varv (R). Död 1924.

 

Tabell 4
(Från Tabell 3)

PersonnotisLinnarsson,
Nils Josef. Domprost. Född 1833-09-10 i Varv (R). Död 1904-01-03.

Gift 1:o 1868 med Leijonflycht, Emma Margareta. Född 1844. Död 1888.

Barn:

Linnarsson, Ernst Gustaf. Född 1869 i Näs (R). Död 1922. Se tabell 5.

PersonnotisLinnarsson, Eva Maria. Diakonissa. Född 1870 i Näs (R). Död 1904.

Linnarsson, Anna Charlotta. Lärarinna. Född 1870 i Näs (R). Död 1957.

Linnarsson, Josef August. Född 1872 i Näs (R). Död 1899.

Linnarsson, Emma Kristina. Lärarinna. Född 1873 i Näs (R). Död 1955.

Linnarsson, Nils Johannes. Född 1875 i Falköping (R). Död 1942. Se tabell 7.

Linnarsson, Albert Natanael. Född 1879 i Falköping (R). Död 1951. Se tabell 8.

Gift 2:o 1889 med Leijonflycht, Zaphira Gustafva. Född 1842. Död 1925.

 

Tabell 5
(Från Tabell 4)

Linnarsson,
Ernst Gustaf. Stationsinspektör . Född 1869 i Näs (R). Död 1922.

Gift 1909 med Malmgren, Natalie. Född 1882. Död 1966.

Barn:

Linnarsson, Ernst Holger. Född 1911-11-25.
Se tabell 6.

Linnarsson, Märta Maria. Född 1914-07-13.

Linnarsson, Anna Greta. Född 1916. Död 1956.

Linnarsson, Emmy Elisabet (Lisa). Född 1921-08-10.

 

Tabell 6
(Från Tabell 5)

Linnarsson,
Ernst Holger. Född 1911-11-25. F.d. kamrer i Svenska Handelsbanken i Malmö.

Gift 1940-09-24 med Nilsson, Marie Louise. Född 1919-11-15.

Barn:

En dotter och en son.
Tabell 7
(Från Tabell 4)

Linnarsson,
Nils Johannes. Postmästare. Född 1875 i Falköping (R). Död 1942.

Gift 1913 med Norén, Signe Olivia. Född 1874. Död 1949.

 

Tabell 8
(Från Tabell 4)

Linnarsson,
Albert Natanael. Född 1879 i Falköping (R). Död 1951. Läroverksrektor, fil. kand., rektor vid samrealskolan i Vadstena, ordförande i stadsfullmäktige i Vadstena 1828-40.

Gift 1:o 1908 med Nisbeth, Elsa Hedvig Cecilia. Född 1882.
Död 1942.

Barn:

Linnarsson, Lennart. Född 1909. Död 1978.
Se tabell 9.

Linnarsson, Bengt Jan-Axel. Född 1912-04-19.
Se tabell 10.

Linnarsson, Emma Kristina (Kerstin). Född 1915-04-04.

Gift 2:o 1948-01-06 med Käck, Karin Svea Matilda. Född 1902-12-06.

 

Tabell 9
(Från Tabell 8)

Linnarsson,
Lennart. Född 1909. Död 1978.

Gift 1938-12-26 med Axell, Marianne. Född 1914-12-22.

Barn:

4 söner.
Tabell 10
(Från Tabell 8)

Linnarsson,
Bengt Jan-Axel. Arkitekt. Född 1912-04-19.

Gift 1944-04-02 med Wallin, Elsa Therése. Född 1916-05-15.

Barn:

1 son, 2 döttrar.
Tabell 11
(Från Tabell 1)

Linnarsson,
Gustaf. Kyrkoherde. Född 1800-06-10 i Varv (R). Död 1873-05-07. Intogs i Skara skola vårterminen 1810, student i Uppsala 1818-10-06, disp. pro exerc. under E.C. Grenander 1822-05-18" de nexu conversionis cum regeneraione" , II fil kand. 1825-06-01. Vice kollega i Skara 1826, disp. pro gradu under G. Knös vårterminen 1827 över "Scholia selecta in Esai XIII-XXXIX" p XXXI, promov. till fil magister 1827-06-16. Andre apologistlärare i Skara 1828-02-14, prästvigd 1835-01-18. Rektor vid Skara skola 1837-01-14, pastoralexamen 1837-12-21. Kyrkoherde i Falköping 1839, tillträdde 1841, prost 1842. Vice preses vid prästmötet 1847, kontraktsprost över Wilska kontrakt 1850-69, riksdagsfullmäktige 1853, ledamot av K.N.O. 1860, på förslag till domprost 1864, teol. doktor 1868.

Gift 1835 med Salander, Anna Charlotta. Född 1807 i Åsle (R). Död 1884-10-07.

Barn:

Linnarsson, Ernst Josef Samuel. Född 1837-05-13 i Skara (R). Död 1897.

Linnarsson, Nils Johan August. Född 1839-03-18 i Skara (R). Död 1922-09-06. Se tabell 12.

Linnarsson, Jonas Gustaf Oskar. Geolog. Född 1841 i Falköping (R). Död 1881-09-19 i Skövde (R). Se tabell 13.

Linnarsson, Cordelia. Född 1844 i Falköping (R). Död 1855.

Linnarsson, Josefina. Född 1848 i Falköping (R). Död 1897 i Skara (R).

 

Tabell 12
(Från Tabell 11)

Linnarsson,
Nils Johan August. Född 1839-03-18 i Skara domkyrkoförs (R). Död 1922-09-06. Intogs i Skara skola 1849, student i Uppsala 1857, fil kand 1866. Vice lektor i Skara 1866, adj. i Skara 1867, vice lektor 1875-86. Lektor i matematik och fysik i Skara 1886, R.N.O. 1897. Pensionerad 1906. Linnarsson var en mycket duglig matematiklärare, logiskt klar och redig men tyst och ordknapp. Lärjungen själv måste föra beviskedjan eller ekvationen till slut. Gick varför bra, ej ett ord till beröm; brast varför för honom eller trasslade han in sig, kom ett "sitt ner!" i torraste ton. En annan fick försöka, tills det gick, allt under tystnad från Linnarssons sida. Stundom kunde han dock brista ut i ett oerhört vresigt: "Kan han inte detta?". Linnarsson fordrade aldrig mer, än han förberett och givit till uppgift, men det skulle man kunna för att godkännas, och Linnarsson förstod att bedöma lärjungarnas kunskaper. Tråkig och ledsam under lektionerna-ingen munterhet, ingen omväxling, ej en glad min-men drivande till självverksamhet och sedan vid betygsättningen så rättvis attingen hördes klaga, med ett ord, han var en mycket resperkterad och ansedd lärare. I kollegiet, i domkapitlet och i umgänget var Linnarsson lika tyst och sluten, dock klar och färdig med sitt omdöme, fast uttryckt i korta ordalag, en enkelt, osökt och träffande. Enkel och anspråkslös var han i sitt uppträdande, vänfast och redlig, varmhjärtad och givmild mot alla behövande. Linnarsson hade för sed att alltid giva en penning åt den, som bad därom, vilket gjorde, att hans hus blev överlupet av bettlare. Fru Linnarsson liknade sin man i ömhet mot fattiga-hon var för övrigt starkt språksam och ytterst originell. Hemmet var som en välgörenhets-inrättning. Där gavs "tionde" av allt det man ägde, god tillgång fanns ju, och intet slösades på prakt eller nöjen. Det torftigaste kunde man vara belåten med, blott andras nöd blev lindrad. Till det yttre var Linnarsson av meddellängd, mager och torr. Han rörde sig lätt och älskade cykelåkning, var en av de första som trampade sig fram på höghjulig cykel, en underlig syn på 80-talet. Läromästaren i denna konst var lektor Aron Mathesius. De färdades ofta tillsammans liksom även senare på dagliga promenader till fots. Kom därtill vännen Gustaf Källgren, var trion och trevnaden fullständig. Läraresöner och skolkamrater för livet, alla tre, följdes de åt efter slutad läraregärning i många år. Linnarsson överlevde dem och blev mycket ensam. Sin dotter hade han ju kvar, och sympatiserade i allt, ej minst i välgörenhet. Linnarsson var en djupt anlagd natur. Matematiken hade väl varit hans huvudämne. Men på äldre dagar studerade han mest bibeln, begrundade dess innehåll, tyst och stilla. Det var vid ett besök hos den gamle det kom fram: "Jag skriver upp litet jämförelser ur bibeln". Kommentarer således? "Ja, kalla det så, om du vill", utlät han sig kort men inte kärvt. Han var så älsklig och barnafrom, den gamle skolmagistern

Gift 1879 med Sundblad, Johanna Matilda Augusta Adéle. Född 1848. Död 1910.

Barn:

Linnarsson, Signe Adéle. Född 1882. Död 1956.

 

Tabell 13
(Från Tabell 11)

PersonnotisLinnarsson,
Jonas Gustaf Oskar. Född 1841-11-24 i Falköping.(R) Död 1881-09-19 i Skövde.(R) Geolog.

 

 

http://home.swipnet.se/anders-lindberg
Senast uppdaterad 2000-11-03