Familjen Carl Lindberg

Familjen Lindberg

Övre raden fr. vänster: Mona, Göte, Ingrid, Tage, Svea.
Undre raden fr. vänster: Bert, Nanni, Carl.