Släkten Danell


Personregister

Beckman, Lydia Maria Margareta 1870-
Danell, Anna Maria 1912-
Danell, Claes Anders 1907-
Danell, Frida Dorotea 1915-
Danell, Gustaf-Adolf 1908-
Danell, Hjalmar 1860-
Danell, Ingeborg Greta 1906-
Danell, Karin Amanda 1902-
Danell, Karl Magnus 1910-
Danell, Nils Hjalmar 1901-
Danell, Sigrid Fredrika 1899-
Danell, Sven Isak 1903-1981
Folke, Ester Elisabet
Helén, Miriam 1908-
Pöhl, Ingeborg Marianne 1909-
Törner, Maria
 

Tabell 1

Danell, Hjalmar. Biskop. Född 1860-06-03 i Sund (E). Efter studier i Norrköping, student i Uppsala ht. 1878, fil. kand. 1882, vikarierande läroverksadjunkt i Linköping ht, 1884, teol. kand. (enl. gamla stadgan) 1891, prästvigd i Linköping 29 december s.å. pastorsadjunkt, i Vaksala. Uppsala student, 1892-1893: docent i dogmatik o. moralteologi i Uppsala, 1892: Svenska kyrkans missionsstyrelses ombud och sekreterare 1893-1897: förordnad att uppehålla e. o. professuren i dogmatik o. moralteologi i Uppsala 1895-1897; e.o. professor i samma ämnen samt kyrkoherde i Hagby o. Ramsta, 1897: teol. d:r s. å.: förordnad att uppehålla ord. professuren i dogm. o. moralteol. vt. 02: ledamot av Svenska kyrkans missionsstyrelse fr. o. m. 1898: besökte universiteten i Halle och Leipzig 1897: gjorde resa till England 1899, för student av den filantropiska verksamheten i London: visiterade på uppdrag av Svenska kyrkans missionsstyrelse dess missionsfält i Sydafrika o. Sydindien samt på Ceylon 04; representant för Uppsala teol. fakultet vid kyrkomötet 03, biskop över Skara stift 05. Ledamot av sällskapet Pro fide et Christianismo. R. S:t O. O. 04, L. N. O. 05, K. N. O. 1:a kl. 07. Erhöll de flesta rösterna och uppfördes på 1:a förslagsrummet till ärkebiskop 14. K. m. st. k. N. O. 15. Visiterade på uppdrag av Svenska kyrkans missionsstyrelse dess missionsfält i Indien i o. för organisation av Tumulkyrkan och invigde dess förste biskop (missionären, teol. o. fil. d:rn E Heuman) 21. (Skara stifts herdaminne)

Gift 1898-06-30 i Synnerby Kyrka, Synnerby (R) med Beckman, Lydia Maria Margareta. Född 1870-04-06 i Hassle (R).

Barn:

Danell, Sigrid Fredrika. Förskolelärare. Född 1899-08-25 i Uppsala (C).

Danell, Nils Hjalmar. Född 1901-03-20 i Uppsala (C).
Se tabell 2.

Danell, Karin Amanda. Lärarinna. Född 1902-08-13 i Uppsala (C).

Danell, Sven Isak. Född 1903-11-25 i Uppsala (Skara Stifts Herdaminne). Död 1981-01-18 (Biografisk Matrikel över Skara Stifts Prästerskap 1985). Se tabell 3.

Danell, Ingeborg Greta. Född 1906-02-25 i Skånings-Åsaka (R).

Danell, Claes Anders. Civiljägmästare. Född 1907-06-23 i Skånings-Åsaka (R).

Danell, Gustaf-Adolf. Född 1908-11-06 i Skånings-Åsaka (R). Se tabell 4.

Danell, Karl Magnus. Född 1910-08-07. Se tabell 5.

Danell, Anna Maria. Född 1912-07-04 i Skånings-Åsaka (R).

Danell, Frida Dorotea. Född 1915-05-07 i Skånings-Åsaka (R).

 

Tabell 2
(Från Tabell 1)

Danell, Nils Hjalmar. Agronom. Född 1901-03-20 i Uppsala (C).

Gift 1930 med Pöhl, Ingeborg Marianne. Född 1909-04-02.

Barn:

2 söner.

Tabell 3
(Från Tabell 1)

Danell, Sven Isak. Född 1903-11-25 i Uppsala (Skara Stifts Herdaminne). Död 1981-01-18 (Biografisk Matrikel över Skara Stifts Prästerskap 1985). Intogs i Skara skola 1912, student-examen i Göteborg 1921, teol. fil. ex. i Göteborg 1922, stud i Uppsala 1922, sekr i KFUM (Uppsala) 1925-27, teol. kand. i Uppsala. 1927, prakt. i Lund 1928, prästvigd 10 juni 1928 i Skara, missiv till Källby, tjänstgjort 1928-1929 som vice pastor i Källby, svensk pastor på Nuckö (Estland) 1930-08-01, som pastorsadjunkt i Rickholtz, Nuckö pastorat, Estland, lärare dels vid gymnasiet i Haapsal, dels vid Birkas folkhögskola (Skara stifts herdaminne, Svenska kyrkans prästerskap 1970)

Gift 1935-10-13 med Helén, Miriam. Musiklärare. Född 1908-04-15 i Vassända-Naglum (P).

Barn:

4 döttrar, 2 söner.

Tabell 4
(Från Tabell 1)

Danell, Gustaf-Adolf. Född 1908-11-06 i Skånings-Åsaka (R).

Gift 1938 med Törner, Maria.

Barn:

2 söner, 2 döttrar.

Tabell 5
(Från Tabell 1)

Danell, Karl Magnus. Född 1910-08-07.

Gift med Folke, Ester Elisabet.

Barn:

2 döttrar, 1 son.

 

 

http://home.swipnet.se/anders-lindberg
Senast uppdaterad 2000-11-03