Släkten Beckman

Tab.1.

Claes Beckman,(son av vice pastorn Fredrik Beckman och Inga Margareta Warodell) f. 1819-06-11 i Hjälstad. Kyrkoherde i Synnerby.
Intagen i Skara skola 1831, student i Uppsala 1839 och prästvigd 1842. Komminister i Hassle 1857, kyrkoherde i Synnerby 1870 och kontraktsprost 1882. Död 1902-08-16.
Gift 1:o 1858 med Tekla Wilhelmina Beronius, f. 1824, d. 1860. Fadern bergmästare, änka efter Kungliga hovpredikanten och kyrkoherden P. Hasselrot i Skövde.
Gift 2:o 1865 med Fredrika Johanna Margareta Linnarsson,(dotter av komminister i Varola Nils Jonas Linnarsson och Johanna Margareta af Bjerkén, Linnarson Tab.2.) f. 1830, d. 1878.
Gift 3:o 1880 med Sofia Christina Almqvist, f. 1833, d. 1901, änka efter godsägaren E. Dahlgren.

I Skara stifts herdaminne går följande att läsa om honom:

Beckman ägde goda kunskaper och rik andlig erfarenhet. Han predikningar voro väl avfattade och hjärtligt framförda. Som en god herde för sin hjord skötte han sitt prästerliga ämbete. Med råd och dåd förstod han hjälpa och stödja, med faderlig välvilja rätta och leda. Hans hem stod öppet för var och en i församlingen. -Beckman var en företagsam och synnerligen praktik man, ägde stora mekaniska anlag, förfärdigade med egen hand små nyttiga utensilier, satte in elektrisk ringledning, telefon och dylikt. Fysikaliska problem lockade honom. Han uppskattade väl de moderna hjälpmedlen. Mer än 70-årig ville han bestiga cykel och färdas med de unga. Han förstod ungdomen och var därför mycket avhållen först och främst av ungdomsskaran i sitt eget hus.


Barn: (samtliga i andra giftet.)

Hanna Ingeborg Fredrika: f. 1866 i Hassle, d. 1917 g.m. rektorn Harald M. Dahlgren i Strängnäs.

Carl Fredrik Natanael (Natan): f. 1868-01-26, d. ????. se Tab. 2.

Lydia Maria Margareta: f. 1870-04-06 i Hassle. gift 1898-06-30 med biskop Hjalmar Danell.

Ester Ingeborg Elisabet: f. 1871 i Synnerby, barnmorska.

Claes Albert Elias: f. 1872 i Synnerby, läroverksadjunkt i Gävle.


Tab. 2.

Carl Fredrik Natanael(Natan) Beckman,(son av kyrkoherden i Synnerby Claes Beckman och Fredrika Johanna Margareta Linnarsson) f. 1868-01-26 i Hassle. Professor i göteborg.
Gift 1897-06-11 med Marta Linaae-Knutsen.


Barn:

Bjarne: f. 1899-10-03 i Nyköping.


 

 

http://home.swipnet.se/anders-lindberg
Senast uppdaterad 2000-03-12