Här finns bilder från olika miljöer på skjutbanorna. Tack för i år och välkommen åter. Fotograf är som vanligt vår Hovfotograf Janne Hempel.