Gränsfejden 14 - 15 juni 2003

Observera att Korthållstävlingen skjuts på lördag och 300m tävlingen skjuts på söndag.  

Tävlingarna skjuts på Eda skyttegilles skjutbanor vid Kulleberget i Charlottenberg.            Vid RV 61 strax utanför Charlottenberg, mot Norge, finns skyltning som visar vägen till skjutbanan.


Adressuppgifter:

Eda Skyttegille

Furunäsvägen 6

673 32 Charlottenberg
Postgiro:  10 08 59- 8
Fax  0571-203 19
Info 50 m: Lena Åkesson,  0571-200 06
Info 300 m: Henry Håkansson, 0571-201 45
E-post: info@edaskyttegille.com

Anmälan:
Föranmälan ska vara oss tillhanda senast den 6 juni.
Efteranmälan mottages på tävlingsdagen fram till kl. 10.00.

Startavgifter:

Klass B1-B66 och K1-K66,  100:-

Klass B15-B17 och K9-K17, Ksupporter  75:-

Efteranmälan  120:- resp.100:-

Lagavgift 100:-/lag