Gränsfejden 300 meter Söndag 15 juni 2003:

300 meterstävlingen skjuts på den internationella tavlan.

 Svensk huvudskjutning samt enkelserie för samtliga skyttar.

 

Klass B15, B 17, B1, B66L

- liggande, 3 x 5 skott under en tid av 2½ minut per serie.

Klass B2

- 5 ligg + 5 ligg + 5 knä under en tid av 2½ minut per serie.
Klasserna B3, B4, BE, B56, B661),
- 2 x 5 skott liggande under en tid av 1½ minut, 1 serie om 3 skott knästående och 2 skott stående, under en tid av 3 minuter.

 

Skjutningen föregås av 1 + 1 + 3 provskott, under en tid av ½ + ½ + 1 minut.

Samtliga skyttar skjuter enkelserie vilken föregås av 3 enkla provskott under en tid av ½ minut per skott.

Hederspriser utdelas klassvis efter sammanlagt resultat 
av huvudskjutning och enkelserie.

Tre finaler.

En liggandefinal för klasserna B15, B17, B1, B2 och B66L. De 10 bästa2) skjuter final.

En ställningsfinal för klasserna B56 - B66. De tio bästa2) skjuter final. Dessa två finaler skjuts samtidigt.

Öppen final som skjutes av de 20 bästa2) ställningsskyttarna efter enkelserien.

 

1) B66 har 2½ minuts skuttid per 5 skott liggande.

2) Vid lika resultat sker särskiljning enligt skytteregelboken.