Bilder från Gränsfejden 1999

Henry träffar rätt
Skjutledare och allt i allo.

Halvar ser till att det funkar.

Full fart på 50-metersbanan
I väntan på prisutdelning