Eda-Smällen 17 november 2002

Tävlingen skjuts på Eda skyttegilles luftgevärsanläggning i Gränshallen i Charlottenberg. Gränshallen ligger vid RV 61 och syns väl från infarten till Charlottenberg.

Klasser: L 7 - L 56. Det skjuts inga finaler i denna tävling.


Adressuppgifter:

Eda Skyttegille

Furunäsvägen 8

673 32 Charlottenberg
Postgiro:  10 08 59- 8
Fax  0571-203 19
Info  Lena Åkesson-Janson,  0571-200 06
E-post: info@edaskyttegille.com