Bilder från Eda-Smällen 2001. Hovfotograf Janne Hempel.
   
Välkommen! Beatrice Emtman
   
Halvar, Lars & Conny  
   
  Trond Erik Lind i mitten.
   
Tavelplockare Lars Johansson Storfors in action.
  Kullager sponsring