Tarot

 

Tarotkorten är en serie symbolkort som kan vara till utmärkt hjälp och stöd när du känner att du "kört fast" i en situation eller frågeställning. Korten hjälper till att lyfta fram och beslysa frågeställningar och valsituationer på ett bra sätt. De hjälper dig att se det som ev blockerar och de kan peka på händelser i det förgågna som påverkar nuläget. Vissa händelser och situationer måste vi gå igenom för att växa och utveckas som människor, man kan också se en del av detta i korten.

Tarotleken består av 78 kort och är uppdelad i Stora Arkanan med 22 kort, numrerade vanligen från 0 - xx1

Lilla Arkanan med 56 kort som också är grupperade i fyra sviter från ess till tio samt klädda kort: page, kneckt, dam och kung.

När man tolkar korten kan man tolka dem individuelt men även tillsammans med varandra i olika läggningar.

Du kan blanda och dra ett kort i leken om du tex har en fråga och få vägledning därigenom, då tolkar du det kort du drar för just den frågan i just det ögonblicket.

Du kan också ha en frågeställning och dra tre kort och tolka dem tillsammans och det finns även större läggningar där man använder från några få kort upp till hela leken. Det kan vara bra att börja med att dra ett kort om dagen för den kommande dagen och det kan då vara lämpligt att du drar det på morgonen. Tolkar det och på kvällen ser tillbaka på kortet och på det som hänt under dagen. Detta gör att du snabbt lär dig vad korten står för med din egen tolkning.

 

Nedan tar jag upp tolklningen av de olika korten individuellt.

Jag börjar med Stora Arkanan.

0 Dåren

Om man drar detta kort så står det för att man måste ta en risk, en chans, ta ett nytt steg, gå ut i livet och göra något, ta dig i genom en svårighet. Det är dags att göra någonting nytt, bra om man har fastnat i någonting. För att överleva själsligt måste man ta en risk. Hela universum stödjer och hjälper till här. Hur förhåller du dig till ditt inre barn? Vilka sår har du med dig från din barndom? Är du ett barn som kännt tillit eller oro? Måste lära dig att sträcka ut handen och be om hjälp. Det kan vara dags att börja titta på relationen till syskon, män resp. kvinnor som speglas från barndomen.

Det är dags att gå ur det gamla, förändra det som känns som en stagnation. Gör något nu!

 

 

1 Magikern

Magican står för självständighet. Det du tänker skapar du. När du drar detta kort står det för att det är dags att lösa blockeringar. Gör något av din kraft, vänta inte. Du har själv ansvar för ditt liv och att det är upp till dig själv vad du gör av allt. Fråga dig: Vad vill jag? Vad vill jag med mitt liv? Se till att inte bli offer och göra som alla andra vill. Du manifesterar det du tänker och detta gör också att du måste vara försiktigt med vad du tänker om dig själv. Magican kan också stå för egen företagare, eget projekt.

2 Översteprästinnan

Detta kort handlar om din intuition, din inre kunskap. När detta kort kommer fram går det inte att tänka sig fram utan du måste känna dig fram, lyssna till hjärtat. Inre utveckling.

Kan också betyda hemlighetsfull och tillbakadragen, inåtvänd. När detta kort kommer upp så står det till stor del för att du ska använda dig av din intuition.

3 Kejsarinnan

Detta kort står för kvinnan, växten, moder natur, moder jord, fertilitet. Det är något som växer och det kan tex vara allt från ett barn till ideér. Om någon tex undrar om de kan få barn och Empress visar sig står det för fertilitet och att svaret är ja.

Kommer kortet ska du ställa dig frågan vilket förhållande du har/har haft till din mor. Till din kvinnlighet och det står förmodligen för att det är dags för att lösa något från moderns sida. Kommer det upp på en man så kan det vara så att han har för mycket kvinnliga energier och kanske behöver arbeta mer med den manliga energin.

4 Kejsaren

Detta kort står för fadern, mannen i våra liv. Auktoriteten och får du upp detta kort kan du fråga dig själv; Hur hanterar jag dessa auktoriteter i mitt liv?

Det står även för bestämdhet, trygghet och att vi måste ha en form. När det kommer upp på en kvinna kan hon titta på fadersrelatinen och om det kommer upp på en man kan det vara aktuellt att titta på modersrelationen. Det färgar också senare i livet hur kärleksrelationer blir.

Det kan också stå för den manliga sidan i dig själv. Titta på hur det är med yang-kraften.

Det handlar om relationer till vår far, män, bröder, chefer etc.

5 Översteprästen

När detta kort kommer upp så står det till stor del för att det är dags att påbörja någon andlig utveckling.

6 Paret/ Kärleken

Detta kort står för kärleken. Det kan tex vara så att det dyker upp i en relation och det står då ofta för att relationen kommer att hela tiden komma i valsituationer, där man har ett val. Det står för en passion, kärleksrelation, förälskelse. Val i en relation och om det inte går att bygga på en relation blir det en brytning. Det står för val i relation dvs gå vidare eller bryta upp. Kommer det upp med kort nummer 13 står det för separation, det är något som är klart och färdigarbetat. Kommer det tex upp tillsammans med kort nummer 15 står det för en låsning i relaitonen.

Om du inte har någon relation när du drar detta kort kommer du att attrahera in en man/kvinna i livet.

7 Vagnen

Sökandet efter jämnvikt på livsresan, balans. Kommer detta kort upp står det ofta för att man söker balans och harmoni. Här kan du ställa dig frågan ; Hur uttrycker jag min vilja? Förmågan att ta konflikter t ex när jag möter de som försöker påverka och tala om hur man ska / inte ska göra eller tycka. Kommer detta kort upp tillsammans med 6 svärd står det för en resa, en fysisk resa.

8 Styrkan

Nummer åtta står för högre jaget, självet. Kommer detta kort upp så betyder det att du bör använda din inre kraft och styrka mer än du gör. Djurvärlden är förknippat med styrkan. Det står för din styrka och kraft.

 

9 Eremiten

Med detta kort kommer det inre sökandet. Det handlar om att få tag på "The soal star" (själens stjärna). Dvs chakrat ovarnför huvudet, ca 15 cm ovanför "sitter" det. Kortet handlar om att dra sig undrar och det kan tyda på en person som hellre drar sig undan, vara i tystnaden och vara meditativ än att vara bland människor och "liv".

Om kortet kommer upp när frågan gäller en relation tyder det på att man känner sig ensam i tvåsamheten.

10 Hjulet

Det karmiska hjulet- vårt karma. Lyckohjulet. Detta kort står för att nu kommer chansen, saker dyker up på din väg, lyckan ler, står för tur. Det är alltid ett positivt kort och nu kommer en vändpunkt i ens liv.

11 Rättvisan

Vägens kort, balans. Kortet står för beslut och det visar på en situaiton där man får lov att göra ett val. Det kan tex vara ett beslut som gäller en skilssmässa eller någon stor förändring i ens liv, att man vågar fatta ett beslut som kanske känns tungt. Det kan även visa på vigsel.

Det kan stå för kontakt med myndigheter.

12 Hängd man

En vändpunkt i livet som handlar om att ge upp något för att få in något nytt. Ge upp något som kanske har betytt mycket i ens liv men nu är det dags att släppa taget och det är bra om det görs frivilligt. I annat fall kommer förändringen ändå med universums hjälp. Det står för en ny viktig initiering i ditt liv och att du går in i en inre kunskap. Drar du detta kort så står det för att du måste lära dig att släppa taget, städa upp och göra dig av med gammalt. T ex släppa grepet om människor, vänner, relationer, materiella ting dvs du ska släppa taget om det som du inte längre behöver, det som inte längre ger dig något.

13 Döden

Släpp taget; Släpp, släpp, släpp!

Om du drar detta kort ställ dig frågan; Hur vågar jag släppa taget från saker som jag är klar med? T ex städa garderoben, rensa på alla plan både materiellt och känlsomässigt, vänner och bekanta etc. Detta kort kommer ofta upp i relationer och arbete.

Detta kort står för förändring, nya äventyr på gång.Det handlar om att släppa gamla mönster och blockeringar för att kunna ta in nya saker.

14 Måttligheten

Balans i känlsor. Detta kort handlar om att balansera något. Balans och känslor, väga för och emot, här måste något som är bra för både det högre och det lägre jaget göras.

Detta kort visar på kunskap, ro och stillhet, inre frid.

Handlar också om det konstnärliga inom dig.

15 Djävulen

Detta kort handlar om det som har att göra med ditt mörker. Din skugga och detta beror på hur mycket du har med dig i bagaget. Om du drar detta kort kan det vara så att det är något jobbigt som kommer upp som det är meningen att du ska bearbete och det kan vara själviskhet, begär, svartsjuka, avundsjuka, ilska, smärta, oförlåtna saker med andra människor och det kan vara rädslor som kommer upp, det kan t ex röra sig om att du sitter med en partner som du inte trivs med.

Det är något du måste möta för att arbeta dig igenom. Det kan tex vara så att du gör dig svar för att få din vilja igenom, vara låst i pengar, relation och här kan det t ex stå för att man kanske stannar i en dålig relation pga att man äger för mycket tillsammans. Man måste tillåta sig att komma i kontakt med sin ilska är också ett av budskapen här.

16 Tornet

Detta kort handlar om det slutliga uppvaknandet. Drar du detta kort kan du inte längre hålla kvar de gamla begreppen. Nu sparkar universum på dig, för att du ska göra någon förändring. Det kan vara så att du inte gjort någon förändring pga rädslor tidigare. Det kan handla om att gå ur ett arbete, relation osv. Något tar hastigt slut och det kan vara så att man upplever det som att man blir sparkad ur sin trygghet. Allt har blivit rensat här.

17 Stjärnan

Här kommer det nytt ljus. Drar du detta kort står det för att du nu har släppt det gamla och ser dig själv som du är. Det står för läkekraft och att bli healad. Hopp och inspiration finns här och det kan vara bra kanske att ta till att skriva/måla/vara kreativ och detta kan komma till en helt plötsligt.

18 Månen

Detta kort står för intuition, drömmar, känslor, bli guidad av drömmarna och här har vi även det ockulta, osynliga, känsla och aningar. Får du upp detta kortet kan du använda dig av fullmånen. Vid fullmåne har vi den starkaste kontakten med vår intuition. Gå ut och be månen om hjälp.

19 Solen

Får du upp detta kort står det för att du måste ta tag i din egen kraft, att våga lysa och bejaka din inre kraft. Det står för ljus, värme och styrka. Handlar om att att vara sig själv och att allt faller ut till det bästa. Alltid ett bra kort.

20 Domen

Detta kort står för ett avgörande av större karaktär som kommer in i ens liv. Det är viktigt vad man väljer här. Det kan ha att göra med tidigare liv. Detta kort kommer ofta upp i karmiska relationer. Att man möter "past life" - situationer och ställer upp samma saker, samma situationer då som nu.

21 Världen

Detta kort står för att något är korrigerat, en bra lösning, rätt sak, rätt väg, balanserat. Om du drar detta kort så står det för att du är på rätt väg. Det står även för frihet på ett själsligt plan. Allt blir till det bästa och vi får hjälp uppifrån av universum när vi drar detta kort.

Det står också för att något blir till det bästa, vi är på rätt plats, rätt tid, rätt arbete, rätt relation, rätt förhållanden etc.

Tolkning på lilla Arcana:

Mynt

Stavar

Svärd

Bägare

Bilder på stora arcana

Bilder på lilla Arcana