OM OSSSedan 1994 förmedlar vi värdefull AuPair-praktik
för många ungdomar från Baltikum och Ukraina till svenska värdfamiljer:

från Luleå i norr till Falsterbo i söder.
KONTAKTA OSS

när Ni önskar engelsk-/tysk-talande studenter och högskoleungdomar med erfarenhet av barnomsorg och hushållsarbete. Många har körkort, några har utbildning för skola, vård och omsorg. Många är också estetiskt / idrottsligt talangfulla på områden som sång, dans, teckning, målning, design, konståkning, simning. Några enstaka har redan börjat läsa svenska, andra vill starta från grunden här. Samtliga ungdomar är välmeriterade, läkarundersökta och enhetligt lämplighetsintervjuade enligt LINE':s rutiner hos våra nätverkspartners i resp. hemland. Rökfrihet är ett av våra strikta krav.

Ni beskriver Era önskemål - vi sammanställer en lista över aspiranter, som så nära som möjligt motsvarar den av Er beskrivna profilen.

Vår verksamhet bedrivs helt enligt Invandrarverkets regler.
Vi har täta kontakter med berörda svenska ambassader och samarbetar med de större arbetsförmedlingskontoren i Sveri
ge.

<Tillbaka>


Livland -Nerike Projekt AB | Box 113 | 694 23 Hallsberg | Fax: 0582- 14318 | line@mailbox.swipnet.se

©2000

Design och copyright: BrickHouse