vvv

FÖR DIG
   HÄR MÅLAR VI    KONTAKTA MIG  OM BILDTERAPIINTRODUKTIONSKURS I BILDTERAPI


Helgkurs
Kontakta mig för nästa kursdatum

De inre bilderna styr oss mer än vad vi anar. Sammanflätade med våra innersta tankar. När vi blir medvetna om dess utvecklingskraft kan vi använda bilder på ett strukturerat sätt i vårt arbete, t ex i rehabiliteringssammanhang, personalutveckling mm.

Vi träffas i två dagar i en ljus fin ateljé på Blå vinden, vid S:t Eriksplan, nära T-bana och pendeltåg. Vi blir en liten grupp, högst 6 personer.

  Läs mer - KURSINNEHÅLL
   


Prova på. Sommarkurs i bildterapi vid tre tillfällen i juni 2006. Kontakta mig för mer information.
   NÄSTA BILDTERAPIGRUPP

Startar 17 januari 2006.
 
Tiden är tisdagar mellan kl 13.30-15.45. Vi målar i en liten grupp, max fem personer.
  Läs mer - OM BILDTERAPI I GRUPP
   


Vid frågor och anmälan är du välkommen att ringa mig, Carina Söder Sandberg,
tel 08-624 04 72, mobil 070-333 9081 eller skicka e-post till carina@bild-terapi.nu.Uttryck dina känslor genom bilden!

Bilden kan ses som ett uttryck för vårt innersta väsen. Bildspråket är ett sätt att kommunicera som uttrycker mer än ord.
Det är en strukturerad metod som börjar med avslappningsövningar till musik.

Du har tillgång till olika matierial som inte är prestationsinriktade. Du står upp och målar på papper fästa på tretexskivor eller papper. Med vattenbaserade temperafärger svampar och penslar låter du din bild växa fram. Avslutningsvis så samtalar vi kring bilderna. Metoden är utarbetad av Janet Svensson och kallas för "Alma-metoden". Den bygger på psykologiska teorier av bl a C.G. Jung och objektrelationsteori.FÖR DIG

Om Du vill återfå balans i tillvaron.
Om Du vill hitta och utveckla Din inre styrka utan prestationskrav.
Om Du vill måla utifrån inre bilder och samtala kring dem.
Då kan bildterapi vara ett alternativ för Dig.

Genom den här bildterapeutiska metoden kan Du bearbeta inre stress, konflikter, svåra händelser och aktivt pröva nya möjligheter att hantera livet.

Du behöver inga förkunskaper och Du behöver inte kunna måla. Det viktigaste är lusten att uttrycka Dig genom bilder. Du kan välja mellan att måla enskilt eller i grupp.HÄR MÅLAR VI

Vi målar i en centralt belägen lokal i Stockholm, vid St Eriksplan nära T-bana och pendeltåg.
KONTAKTA MIG

Jag heter Carina Söder Sandberg, är leg psykolog, sjuksköterska och bildterapeut. Jag har flera års erfarenhet av rehabilitering. Jag är medlem i psykologförbundet och ansluten till Psykolognet, www.psykolognet.se.

Ring tel 08-624 04 72, mobil 070-333 9081 eller skicka e-post till carina@bild-terapi.nu.


OM BILDTERAPI

Läs ett utdrag ur en föreläsning av Carina Söder Sandberg om bildterapi.

Föreläsning om bildterapi

TILL FÖRETAG OCH ORGANISATIONER

Min firma heter BRY - Bildterapi och Rehabilitering i Yrkeslivet.

Vi erbjuder:


Konsultationer/psykologsamtal


Personalutveckling


Inspirationsdag med målning, ett tillfälle för reflektion

I dagens höga arbetstempo behöver vi ibland stanna upp och hinna ifatt oss själva, skapa "fickor i tiden" för reflektion. När vi blir mer hemma i oss själva, stärks vår motståndskraft mot stress och sjukdom.


Yrkesrehabilitering
  Bildterapi är ett effektivt sätt att återfå kraft och självförtroende efter långvarig sjukskrivning. Flera av de klienter som genomfört bildterapi hos mig, har tidigare varit långtidssjukskrivna. Efter bildterapin har flera gått vidare till utbildning eller arbetsträning.

Mina tidigare uppdrag har bl a varit:Personalutveckling inom vårdsektorn


Retreat tillsammans med präst
  I denna retreat ingick meditation och målning av inre bilder.


Uppdrag som bildterapeut i EU-projekt

Projektet anordnades av Föreningen mot Stress och utbrändhet i Täby, Stockholm.


Psykolog på Arbetsförmedlingen Rehabilitering


Psykolog på Smärtrehabkliniken, Stockholms läns landsting

Ring tel 08-624 04 72, mobil 070-333 9081 eller skicka e-post till carina@bild-terapi.nu.OM BILDTERAPI I GRUPP

För att komma ifrån prestationstänkande och rikta vår koncentration inåt, börjar vi med avspänningsövningar till meditativ musik. Med vattenbaserade temperafärger, står du och målar med svamp och penslar och låter din bild växa fram.
Var och en befattar sig med sina egna bilder. Atmosfären är trygg och prestationsfri. Vi avslutar med att samtala om bilderna på ett utvecklingsbefrämjande sätt.

I priset ingår allt material samt lättare förtäring (frukt).

Ring tel 08-624 04 72, mobil 070-333 9081 eller skicka e-post till carina@bild-terapi.nu.
Du som använder inre bilder i ditt arbete inbjuds till

INTRODUKTIONSKURS I BILDTERAPI

Helgkurs

KURSINNEHÅLL:


Att befatta sig med inre bilder. Olika förhållningssätt till bilden.


Teori om bildterapi och en metod att tala om bilder på ett utvecklingsbefrämjande sätt.


Det blir även tillfällen till eget måleri


Du behöver inte kunna måla. Det viktigaste är lusten att uttrycka dig genom bilder och utveckla ditt bildspråk! I metoden ingår avspänningsövningar till meditativ musik och målning med vattenbaserade temperafärger. Var och en befattar sig med sina egna bilder.

Ring tel 08-624 04 72, mobil 070-333 9081 eller skicka e-post till carina@bild-terapi.nu.
     

Hej!
Känner du till bildterapi?
Du kan bearbeta inre stress, konflikter, svåra händelser och aktivt pröva nya sätt att hantera livet. Du behöver inga förkunskaper och du behöver inte kunna måla. Det viktigaste är lusten att uttrycka dig genom bilder. Du kan välja mellan att måla enskilt eller i grupp. Grunden för bildterapi är respekt och empati. Det skapar en trygg och tillåtande atmosfär som befrämjar utveckling. Ta kontakt så berättar jag mer!
Carina Söder Sandberg
     


Företagsanspassade tjänster

Kontakta mig och berätta om hur behoven ser ut på ert företag, så kan jag ge ett kostnadsfritt förslag!