FÅGELSÅNG 

Inspelade på Gotland

 

Inspelningarna är gjorda med digital teknik Bandspelare: Sony MD MZ-R700; Sharp MD-MT 90; Sony HI MD MZ-RH10:mikrofon: Audio-Technica Pro 24; Sony ECM-MS907; Hörlurar Sennheiser HD 270 parabolförstärkt (Telingaparabol)

Vad en parabol med stereomikrofon klarar kan du avlyssna här. Fågeln en bofink hörs i mono medan bilen rusar förbi från höger till vänster. (217 Kb)

 

Lite kort om betoning och uttal av den latin/grekiska ornitologiska nomenklaturen.

När det gäller uttalet av vokaler och konsonanter hänvisar jag till min artikel i ämnet ( Tidskriften Lustgården 1999 )

Samtliga arter har försetts med betoningsaccent i ord med fler än två stavelser. Latinet har nämligen alltid accenten på näst sista stavelsen i tvåstaviga ord. Problemet med betoningen av latinska ord uppstår i ord med fler än två stavelser. Jag har gjort ett försök att göra en kortfattad sammanställning av reglerna för latinsk betoning i ovannämnda tidskriftsartikel. Tyvärr är man inte alltid hjälpt av dessa regler utan tvingas ta till ordböcker där accenten är utsatt i ordets nominala form alternativt att man markerat stavelsens längd (lång eller kort). Det är beklagligt att författare av fågelböcker mycket sällan klarat av att systematiskt sätta ut accenten på i verket förekommande arter. En infam gissning är att man faktiskt inte alltid vet det själv. Hemska uttalsmissar presteras av såväl vänner botanici som ornitologici.

 

Björktrast( Snöskata) Turdus piláris. Inspelad i Fide 21/4 2002 (176 Kb)

Blåmes  Parus caerúleus. imspelad i Öja prästänge 29 maj 2005 kl 07.15. 270 kb

Bofink Fringílla caelebs Inspelad i Fide  21/4 2002 (124 Kb)

Fiskmås Larus canus. Inspelad vid Muskmyr, Sundre socken den 15 maj kl 06:30

Gravand Tadórna tadorna. Inspelad vid Fide maj 2003

Gråsparv Passer domésticus. Inspelad på Mickels 13/7 kl 16:00 ( 218 Kb)

Gräshoppsångare Locustélla naeva. Inspelad i Grötlingbo prästänge den 17 maj 2004 kl 08:30 Man hör även Gulsparv, Lövsångare och Gärdsmyg.

Grönfink Carduélis chloris. Inspelad på Mickels 13/7 2002 kl 14:40 (350 Kb)

Grönsångare  Phyllóscopus sibilátrix. Inspelad Fidenäset 11/5 2002 kl 07:00 (337 Kb)

Gulsparv  Emberíza citrinélla. Inspelad på Hoburgen 4/5 2002 (212 Kb)

Gärdsmyg Troglódytes troglodytes. Inspelad i Öja den 27 maj 2003 kl 07:30 (350 Kb)

Gök Cucúlus canórus. Inspelad Grötlingboudd 24/6 kl 07:30 ( 226 Kb)

Halsbandsflugsnappare Ficédula  albicóllis. Inspelad på Mickels i Hablingbo där den regelbundet häckar 3/5 2002. (246 Kb)

Härmsångare Hippoláis icterína. Inspelad Öja Prästänge 25 maj 2005  kl 07:30 (250Kb)

Koltrast Turdus mérula Inspelad vid Faludden  19/4 2002  (467 Kb)

Kornknarr Crex crex. Inspelad på Mästermyr den 11/7 2002 kl 22:30 ( 178 Kb) 

Korp Corvus corax. Inspelad i Pankar Grötlingbo 17 maj 2004 kl 09:30

Kråka  Corvus coróne. Inspelad Fidenäs den 25/5 2003 kl 19:30 (204Kb)

Ladusvala Hirúndo rústica. Inspelad på Mickels Hablingbo augusti 2002 

Lövsångare Phyllóscopus tróchilus. Inspelad i Hablingbo 13/5 2002 kl 05:30 ( 210 Kb)

Morkulla Scolópax rustícola. Inspelad i Fide Prästänge  3/4  2002  (316 Kb)

Näktergal Luscínia luscínia. Inspelad på Faludden 2002-05-27 kl21:00 (329Kb)

Rosenfink Carpodacus erythrinus. Inspelad i Kvarne, Vamlingbo 3/7 2005 kl 11:10

Rödbena  Tringa totanus. Inspelad i Vamlingbo 2 juli 2005    kl 20:09

Rödhake Eríthacus rubécula Inspelad i Fide Prästänge den 3/4 2002 ( 193Kb) Sonogram över rödhakesången.

Rödvingetrast Turdus ilíacus. Inspelad Fidenäset 20/4/ 2002 (188 Kb)

Skrattmås Larus ridibúndus. Inspelad vid Mjölhatte träsk maj 2003.

Stare Sturnus vulgáris Inspelad på Mickels, Hablingbo mars 2002 (713 Kb)

Större hackspett  Dendrócopos major. Inspelad Fidenäset 22/4 2002

Svarthätta Sylvia atricapílla. Inspelad den 19 maj 2005 i Öja prästänge.

Sånglärka Alaúda arvénsis, Enkelbeckasin Gallinágo gallinágo Storspov Numénius arquáta mfl aktörer vid Faludden på Gotland.  Inspelat 30/3  2002  09:30.(600Kb)

Sångsvan Cygnus cygnus. Inspelad på Mästermyr i Hablingbo 23 nov 2005

Sädesärla Motacílla alba. Inspelad på Mickels, Hablingbo 2002-06-12 ( 154 Kb)

Talgoxe Parus major. Inspelad Faludden 19/4 2002 (174 Kb)

Taltrast Turdus philómelos inspelad i Hablingbo våren 2002 den 28 mars kl 06:30 (340Kb) och ytterligare en inspelad i Grötlingbo Prästänge 23/4 kl 20.30  (143 Kb)

Tofsvipa Vanéllus vanéllus. Inspelad vid Fidevikens strandängar. 21/4 202. På Gotland kallas vipan allmänt Blecku.

Tornseglare Apus apus. Inspelad på Mickels Hablingbo 3/7 2002 kl 21:15 ( 239 Kb)

Trana Grus grus. Inspelad på Mickels i Hablingbo oktober 2005

Trädgårdssångare Sýlvia bórin. Inspelad vid Grötlingbo Prästänge den 26/5 2002 kl 06:30 (450 Kb)

Trädpiplärka Anthus triviális. Inspelad vid Mickels i Hablingbo 30 maj 2005 kl 17:30

Turkduva Streptopelía decaócto. Inspelad vid Folkeryds  bagerii Burgsvik( Spes unica nostra!) 6 juni 2005

Törnsångare Sýlvia commúnis. Inspelad på Mickels i Hablingbo den 28 maj 2004 kl 10:00

FÅGELSÅNG PÅ CD (egna inspelningar)

 

 

© Samtliga inspelningar gjorda av Örjan Rudstedt. All rights reserved.©