Efterlysningar


 

1. Olof Unæus och Magdalena Hofverberg i Graninge (Y) eller Undersåker (Z)

2. Piteanor; familjerna Sundel, Hossius och Rhen är berörda

3. Plantageägare på Kuba med rötter i Multrå (Y)?

 

 

1. Olof Unæus och Magdalena Hofverberg

Denna efterlysning har varit införd på Rötters Anbytarforum under "Landskap - Jämtland - Efterlysningar" och där fått ett svar.      Frågetecknet kvarstår dock - var de gifta eller inte?

Magdalena Hofverberg var dotter till kyrkoherden i Ragunda Salomon Hofverberg och Katarina Sternelia (anorna 220+221). Hon var gift tre gånger, enligt herdaminnet första gången 1719 med "kommissarien vid Jämtlands milicie Ol. Joh. Unæus".

Jag har förgäves sökt spåra denne Unæus. I 1720 år generalmönsterrulla för Jämtlands dragonregemente finns den 3 mars anteckningen: "Regements Commissarien Olof Unæus Commenderat till Stockholm". I 1721 års GMR är tjänsten som regementskommissarie den 14 sept noterad som vakant.

Magdalena gifter om sig, troligen 1723, med Nils Åmann, då vice pastor i Undersåker. Min teori är att Olof Unæus avlidit i Stockholm, antagligen redan år 1720 eller 1721. Magdalena har skänkt pengar till Ragunda kyrka den 23 april 1721. Kan det ha något samband med Olofs död? Å andra sidan har Magdalenas yngre syster Sofia också skänkt en lika stor summa samma dag.

Magdalenas make Olof Unæus skall inte (?) förväxlas med krigskommissarien (enligt Hm) eller regementskommissarien (enl. bergmästaren i Luleå) Olof Joh. Unæus född i Oviken och död 3 jan 1760 i Luleå.

Enligt en forskare som försöker kartlägga denne sistnämnde Olof Unæus finns överhuvudtaget ingen Olof Unæus i Krigsarkivets register.

Eller kan det vara så att Hm har fel och att Magdalena inte var änka vid sitt andra gifte utan skild och att de båda Olof Unæus trots allt är samme person?

Jag är tacksam för alla upplysningar om Magdalena Hofverberg och hennes make Olof Unæus. Magdalena dog för övrigt den 30 maj 1773 (bou) som änka efter kyrkoherden Jonas Sellin i Rödön. Men var dog hon? Hon finns inte i Rödöns dödlängd och av bouppteckningen framgår inte heller dödsorten.

(1999-02-05)

 


 

2. Piteanor

Denna efterlysning har varit införd i Rötters Anbytarforum under "Landskap - Norrbotten - Socknar - Piteå". Ett par svar har kommit, men jag är tacksam för mer.

Befallningsman Johan Olofsson Sundel och hans släktförhållanden.

Min mf fm mf komministern i Hallens sn i Jämtland Nils Sundell (1731- 1782) har lämnat följande upplysningar om sina anor på fädernet (avskrift daterad 11 feb 1874):

"År 1731 den 13 april är jag Nils Sundell född i Hiersten, Marby socken och Jemtlands län.
Min fader var Olof Nilsson Sundell, Komminister här i Sunne pastorat.
Min faders far var Nils Johansson Sundell, född i Vesterbotten den 12 maj 1648, kom till Uppsala 1663, vistades der 9 år, blef 1674 prest och komminister i Undersåker, gifte sig den 2:a Martii 1679. Blef sedan komminister i Sunne 1692, var prest i 45½ års tid och dog den 28 Martii 1720.
Min faders faders fader var Johan Olofsson Sundell, Kronobefallningsman i Vesterbotten.
Min faders faders faders fader Olof Jonsson var Borgmästare i Finland.
Min faders faders faders faders fader Jon Nilsson var Råd- och Handelsman i Åbo."

I SoH 1974:2 sid 175-177 lämnar Bengt Utterström kompletteringar till Bygdéns herdaminne och till Alma Rhéns "Norrlandssläkten Rhen" (Sthlm 1962). Av dessa kompletteringar framgår bland annat att borgmästaren i Piteå Olof Jonsson ohh Ingrid Östensdotter hade en son Johan Olofsson Sundel som var befallningsman. Tidsmässigt kan denne Johan Olofsson Sundel vara identisk med komminister Nils Sundells ff f. Att så är fallet har jag inget bevis för, men hoppas att någon kan bekräfta eller dementera förhållandet. Enligt ett utdrag 1995 från databasen Anger (Thord Bylund) är de identiska, men uppgift om källor saknas i mitt utdrag.

Olof Jonsson var också, tillsammans med Evert Eriksson, fogde i Pite sn 1625-1628 och, enligt Almquist "Den civila lokalförvaltningen ..." del 4 sid 188, sannolikt fogde i Raseborgs län (F.321) år 1630. Här kan det i släkttraditionen blivit en sammanblandning mellan borgmästaren i Piteå och fogden i Finland, vilka alltså kan vara samme person. Hur det sedan blir med nästa generation bakåt ( i Åbo) är en annan fråga.

Enligt Bengt Utterströms ovan nämnda kompletteringar hade handelsmannen i Piteå Jacob Thomasson åtminstone dessa fyra barn:

1. Thomas Jacobi Roselius, kyrkoherde i Piteå, gift med Anna Sundel, syster till Johan Olofsson Sundel;

2. Anna Roselia gift med Johan Bockmöller, borgmästare i Uleåborg;

3. NN Jacobsdotter Roselia gift med Daniel Olofsson, bror till Johan Olofsson Sundel;

4. NN Jacobsdotter Roselia gift med Johan Olofsson Sundel.

Men enligt databasen Anger var befallningsmannen Johan Olofsson Sundell gift med en dotter till kyrkoherden Thomas Jacobi Roselius. Likaså var Johan Bockmöller gift med en dotter till kyrkoherden, Anna Thomasdotter Roselia. Kyrkoherden själv var - enligt Hm och Anger - gift med Anna Olofsdotter Sundel, dotter till Olof Jonsson och Ingrid Östensdotter. Detta skulle innbära att Johan Olofsson Sundel var gift med en sin systerdotter, vilket ju förefaller föga troligt.

I en antavla på nätet har jag sett uppgiften att befallningsman Johan Olofsson Sundel var gift med Margareta Johansdotter Hossia, dotter till kyrkoherden Johan Hossius. Johan Hossius i sin tur var gift med Margareta Nilsdotter Rhen, vilken bör ha varit syster till handelsmannens Jacob Thomasson hustru enligt Utterström. Även i detta fall verkar släktskapet mellan Johan Olofsson Sundel och hans förmodade hustru vara väl nära.

Utterströms resonemang bygger på uppgifter om svågerskap, vilket ju förr var ett vidare begrepp än i nutiden. I Anger och den antavla jag funnit på nätet kan det vara halvsyskonskap eller något annat som det saknas uppgift om i de data jag kunnat ta del av.

Kan någon Piteforskare hjälpa mig att bringa ordning bland mina anfäder och deras syskon?

(1999-08-11)

 

 

3. Plantageägare på Kuba med rötter i Multrå (Y)?

Denna efterlysning har varit införd i Rötter hösten 1997. Men inga svar kom då. Blir det något nu?

Min mm mf f var sockenskräddaren Jonas Jonsson Grafström (d.y.), född 22/10 1788 i Näs i Långsele (Y), död 15/2 1843 i Långsele. Enligt släktutredning år 1950 av en sonsons son till Jonas (komminister C A Grafström i Sundsjö i Jämtland), skulle denne ha haft en bror som gått till sjöss i yngre dagar och blivit plantageägare på Kuba, där han avlidit ogift efterlämnande en större förmögenhet. Jag har dock inte funnit någon bror till Jonas Jonsson Grafström (d.y.) som denna beskrivning kan passa in på.

Däremot hade hans far och namne bonden Jonas Jonsson Grafström (d.ä.), född 30/11 1744 i Mångrav i Multrå (Y), död 23/10 1788 i Långsele, fem bröder.

Enligt kommunionslängden var Jonas d.ä. bortavarande under tiden hösten 1771 - hösten 1778 och i hfl står anteckningen "seglar". Fyra av Jonas d.ä:s bröder har jag spårat. Om den femte, Per Jonsson, född 7/4 1752 i Multrå, har jag bara vaga uppgifter. Han "försvinner" i kommunionslängden samtidigt med brodern Jonas år 1771 men återkommer där en gång 1775. Även 1778-79 får han nattvard, men sedan har jag tappat bort honom. Om också Per antagit namnet Grafström är obekant för mig. Han kan kanske vara plantageägaren?

Uppgift om plantageägarens dödfall lär ha införts i Post- och Inrikes Tidningar någon gång "på 40 á 50 talet". Efterkommande till plantageägarens syskon skall förgäves ha försökt få klarhet i saken "vid sekelskiftet". Tiden för införandet i Postgumman bör rimligen avse 1840/50-talet och med sekelskiftet avses troligen skiftet 1899/1900. Att man misslyckades skulle bero på att det inte fanns någon anteckning i Multrås kyrkböcker om utflyttningen till Kuba.

Jag är tacksam för uppgifter om någon träffat på denna emigration till Kuba i något sammanhang och även för kontakt med nu levande ättlingar till Jonas Grafström.

(1999-08-11)

 

[ Upp ] - [ Hem ] - [ E-post ]