Födda i Vånga, Östergötland
1659 - 1760


Detta register börjar våren 1659
när den första doplängden för Vånga startar i volym C:1.
Det är hittills fört fram t o m år 1760
och omfattar därmed också nästan alla födda i volym C:2.

Jag har hämtat uppgifter även från död- och begravningslängden
eftersom varken dödfödda eller snabbt avlidna barn
registrerades i födelse- och doplängden denna tid.
Ytterligare några uppgifter kommer från
en krönika i Vånga C:2 om sällsamma händelser (barnamord bl a).

Alla namn har normaliserats för att underlätta sökning.
Citaten ur död- och begravningslängden och krönikan i C:2
är dock ordagranna.

Under många år satte prästen bara ut faderns namn
och ofta tog han endast med förnamnet.
Först på 1730-talet är båda föräldrarna konsekvent redovisade.
Jag hoppas att så småningom kunna presentera en särskild version av registret
med fullständiga namn och adresser.


Vilket årtionde vill du söka i?

1659 - 1670
1671 - 1680
1681 - 1690
1691 - 1700
1701 - 1710
1711 - 1720
1721 - 1730
1731 - 1740
1741 - 1750
1751 - 1760


[ Upp ] - [ Hem ] - [ E-post ]

Till Ragnas ingångssida