Anders


Anders. Detalj från olja som inte är färdig.
(Hela är 55 cm x 46 cm, utsnittet 22 cm x 30 cm)

Akvareller och oljor
Skicka frågor och synpunkter till: inger_Hansson@bigfoot.com
Senast uppdaterad 2002-03-23.

På nätet sedan 2002-03-23.