Dödsstraffets historia

En del forskare menar på att dödsstraffet kommer ifrån gamla offer riter, där människor offrades till Gudarna.
Andra forskare menar på att det kommer ifrån det gamla ätt samhället. - Om någon dödade någon person i från annan ätt än sin egen, så dödade offrets ätt den person i ren hämnd.

Då juden domen och kristendomen växte fram ansåg människorna att det upprättats ett förbund mellan dem och Gud. Folket hade åtagit sig regler de måste följa, i utbyte mot Guds beskydd. Då någon trätt över gränsen skulle folket straffa denne, annars skulle Guds vrede drabba dem alla. Ett sexualbrott var ett särskilt allvarligt brott, för det ansågs vara en kränkning riktat mot Gud, för att människorna skulle kunna försonas med honom igen var det ända sättet att döda förövaren.

I Bibeln, mosebokens nionde kapitel kan man läsa: "Den som utgjuter människoblod, hans blod skall utav människor bliva utgjutet, ty Gud har gjort människan till sin avbild."

Men man kan även läsa ett kärleks budskap i det andra testamentet.
Där står det berättat om en stening på en kvinna som hade begått ett äktenskapsbrott. Jesus hindrade avrättningen genom att säga: "Den som är fri från synd kastar den första stenen." Ingen kunde kasta, i och med att ingen är fri från synd, och fel fri.

Avrättning i de västerländska länderna
1700- talet. -Spektakulära evenemang som ägde rum offentligt. Det var nästan lite festligt. (!)

1800- talet. -Fångarna blev avrättade inom fängelse området med enbart ett fåtal vittnen.

1900- talet. -Avrättningarna förflyttas till fängelsernas innersta regioner för att utföras så hemligt som möjligt.

Förändringen beror delvis på att man inte tror att det är avskräckande men dödsstraff. En skamsen insikt om att det är ociviliserat att avsiktligt döda människor.

En läskig uppgift som är värd att notera är denna :
Under 1900-talet har uppskattningsvis 100 miljoner människor dött för en annan människas hand. Den mänskliga förmågan att döda har därmed kommit ikapp epidemier och naturkatastrofer i tävlan om att vara mänsklighetens värsta plågogissel.

Du kan läsa historikDe olika avrättningsmetodernaoskyldiga och pengarNågra frågor - SvarArgumentEn annan sida om dödsstraff