ISLAM DEN GUDOMLIGA IDEOLOGIN

Islam är en av de mest missuppfattade ideologierna. Att folk uppfattar islam som en religion är ett bra (?) exempel. Och för att kunna hjälpa till att skingra de (avsiktliga) missuppfattningar om islam, så tänker jag skriva och påpeka islams ståndpunkt på en rad punkter som en del muslimer (o)medvetet inte på ett korrekt sätt återger islams synpunkt på.

Islam, som en ideologi (livsstil), har egna system; politiskt, ekonomiskt, socialt etc. Att försöka bevisa islams storhet genom att hänvisa till de system, som har utformats av människor, är ett hån mot islams sanningsenlighet och gudomliga ursprung.

Att påstå att islam är demokratisk är lika felaktigt som att påstå att islam är diktatorisk. Båda påståenden är osanningar. Osanningar som en del muslimer tar till när de inte kan förklara varför de är muslimer eller varför islam är islam. Dessa muslimer är sin egen okunnighets offer; de tvingas till att framställa islam på ett sätt, som deras okunnighet tycker är rätt.

Dessa stackare kommer att gå vilse så länge de försöker förklara islam på det sätt icke-muslimer vill, inte som islam själv vill.


Intressanta och informativa sajter:


   

Khalifornia Homepage Khalifornia.org
Ramadhan Homepage Ramadhan.org
Hizb ut-Tahrirs andra hemsida Luqman´s Homepage
Al Muhajirouns Homepage Al Muhajiroun


Du är besökare nummer

Denna sida är under pågående konstruktion.

Alla kommentarer, idéer och förslag är välkomna