6mR Evelina SWE-134               

Built  1995                                                    LWL:7,80      LOA: 10,38

Designer   Peter Norlin

Builder   Roland Palm  

utslagsritning

kölplankan

kölsträckning

 

indelning av borden

 

1:a bordet

spunning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VM i Sandhamn  1995

 

 

 

 

 

 

 

 

åter till  hemsidan