Fyrkants indrag i Word – Em Indent in Word


För att kunna använda fyrkants indrag i vanlig brödtext i Word behöver man kunna knepet. Man kan förstås ange ett indrag i punkter men d måste man ställa in det igen om man ändrar graden. Om man däremot skriver 1 ch följer indraget den grad som stycket har. Ökar man graden till 14 punkter ökar indraget till 14 punkter, och så vidare. Det går att ange vilka värden som helst för ch, så om man vill kan man ta två fyrkanter eller en halvfyrkant.
   Det verkar mycket svårt att hitta den här uppgiften på nätet, och det är ju ovanligt. (Att den inte fanns i Words hjälpfiler förvånar väl ingen.) Därför har jag skapat den här sidan.
   En bra typografilänk är förresten Font Creator, ett lagom billigt typsnittsprogram som jag har använt för att skapa egna handstilstypsnitt och leka med bokstäver. Omkring 500 kronor beroende på dollarkursen.

 

Since this little trick seems to be hard to find, I'll write it in English too. I haven't been able to find it mentioned anywhere on the net, and that is pretty rare. (That the Word help files were of no use will surprise no one.) In order to get a paragraph indented with the handy typographical unit em in Microsoft Word, you can't simply set the indent value to 1 em. Word doesn't recognise em as a unit. However, it works if you use the letters ch instead. These units can be used in Word, whole or with decimals:

• 1 pi (one pica, which is 12 points)
• 1 pt (one point, which is 1/72 of an inch)
• 1" (one inch, which is 2.54 centimetres)
• 1 cm
• 1 mm
• 1 ch (one em, which follows the text size)

Snabel-m © Magnus Hultgren 1997
Tillbaka till index.