Miljövård

Inom området miljövård har Limnologi & Fiskevård sin specialitet inom vattenvård och som namnet antyder limnologi. Vi har även hög kompetens inom många andra av miljövårdens delområden. Vi har erfarenheten och en hög akademisk nivå. Vi har goda kontakter med Länsstyrelserna, Kommunerna och Universiteten. Vi har även många och goda kontakter med föreningar och privata organisationer. Det här är viktigt för att på rätt sätt kunna utföra uppdrag med tillgång till senaste fakta och kunskaper. Vi är en kraftfull samarbetspartner till er med kapaciteten att utföra era uppdrag med hög kvalitet.

Ett exempel:

Om man ansöker om tillstånd hos exempelvis Länsstyrelsen för ett ingrepp som påverkar miljön är det numera lag på att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) skall bifogas. Vi har vid tidigare anställningar hos Länsstyrelser ofta sett privat personer, små företag och medelstora företag ha stora problem att få till detta på ett effektivt och riktigt sätt. En ofullständig MKB blir ofta returnerad av myndigheten.

Att anlita en kompetent konsult spar ofta tid och därmed pengar. Det ger dessutom bättre och vederhäftigare intryck vilket i sin tur underlättar ärendegången.

Vi erbjuder följande tjänster:

Sportfiske  Tips och nyheter  Fiskevård Länkar