Links

In this page we have different interesting links within our three major areas: Fishing, Fishery protection and Environmental protection. The subjects goes in to eachother in certain ways and concerning environmental protection we have focused on water protection and limnology. Apology for a certain disorder with the links. If you have tips and informations about other links who can fit in here please send a mail.

Fishing

Svenska Sporfiskerullar Genom Tiderna
Hans Lidmansällskapet 
Sportfiskesidan
Svenska Specimen Tävlingen
Södra Sveriges FlugfiskeKlubb, SSFK       
SFK SPINNAREN
STRÖMVALLS SPORTFISKE
DAIWA
BERRAS SPORTFISKE
FISKE LÄNKAR, ÄVEN UTLÄNDSKA
ABU Garcia
Camillas fiskesida
Daiwa
Fiskeklubb inom Telia
FK Forelle
Flugfiske i Norden
Havsöring på Österlen
Havsöringsfångstrapport
Laxfisk
Lax- och Fjällfiske
Mikaels sportfishing pages
Niklas Sundbaum, gäddfiske
Normark AB
REGAL Sportfiske, Stockholm
Sportfiske (Tidning)

Fishery protection

Studera fiske i norden
Ins. för Vattenbruk vid SLU i Umeå

Environmental protection (mainly focused on water)

Agenda 21
KTHs bibliotek
Upgrading of Water and Waste Water Systems

Fältbiologerna
Greenpeace
EnviroLink
Rainforrest
Action Network

Naturvårdsverket
Naturskyddsföreningen
Sunet: Miljö

WWF
VattenTidskrift för vattenvård
Agenda 21 in Sweden
Aktivt slam div. info.

American Society of Limnology and Oceanography
Arbetslivsinstitutet - Gruppen för Arbetsmiljökemi
BALLERINA - Balticum/miljö

CIRKULATION, VA-tidskriften
CTH Vattenbyggnad 
EU/FoU-rådets WorldWideWeb Server
EXPO´98

Finjasjön, restaurering
HELCOM - Helsinki commission
Hydrologi länkar

IRC International Water and Sanitation Centre
Kristianstad Vattenrike, Miljö- on-line
KVA (The Royal Swedish Academy of Sciences, RSAS)
Linköpingts universitet, Tema V
Livsmedelsverket

Lunds Universitet
Luleå Tekn Univ
Miljödepartementet  
NFR, Naturvetenskapliga Forskningsrådet 

SCOPE NEWSLETTER
SIDA
SMHI

Stockholm Vatten
Svenska Väg- och Vattenbyggares Riksförbund
Sveriges Geologiska Undersökning
Universities water information
Uppsala universitet - limnologi

VA-lagen
Water Environment Federation
Water Online

Vattenlagen
Vattendragsutredningen

Öresundsförbindelsen

Fishing Tips and news Fishery protection Environmental protection